การบินไทย เผยกำไรครึ่งปีแรก 2566 แตะ 14,776 ล้านบาท หลังขาดทุนเมื่อปีที่แล้ว

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 และครึ่งปีแรก ปี 2566 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เฉพาะไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 การบินไทยและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 2,273 ล้านบาท เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่ขาดทุน 3,213 ล้านบาท โดยมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,262 ล้านบาท โดยมี EBITDA หลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามเงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินรวมค่าเช่าเครื่องบินจากการใช้เครื่องบินที่เกิดขึ้นจริง (Power by the Hours) 9,307 ล้านบาท 

ด้าน รายได้รวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) 37,381 ล้านบาท ลดลง 9.9% จากไตรมาสแรกของปี 2566 เนื่องจากเป็นไปตามปกติของธุรกิจที่ไตรมาส 2 จะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางต่ำที่สุดในช่วงปี โดยการบินไทยได้เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางที่เป็นที่นิยม อาทิ ประเทศญี่ปุ่นและจีน มีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 3.35 ล้านคน และมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 79.2% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเฉลี่ย 60.3% 

ขณะที่ ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) 28,805 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่าย 22,825 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยถือเป็นไตรมาส 2 ที่การบินไทยมีกำไรจากการดำเนินงานสูงสุดในรอบ 20 ปี 

Thai Airways ภาพจาก การบินไทย

ด้านงบ 6 เดือนแรกของปี 2566 การบินไทยมีกำไรสุทธิ 14,795 ล้านบาท จากปีก่อนที่ขาดทุน 6,457 ล้านบาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 14,776 ล้านบาท มี EBITDA หลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามเงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินรวมค่าเช่าเครื่องบินจากการใช้เครื่องบินที่เกิดขึ้นจริง (Power by the Hours) 23,361 ล้านบาท 

ด้าน รายได้รวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) 78,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.2%YoY โดยมีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) 57,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.1%YoY 

อย่างไรก็ตาม ครึ่งปีแรก 2566 นี้ การบินไทย มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 21,609 ล้านบาท จากครึ่งปีแรก 2565 ที่ขาดทุน 4,469 ล้านบาท โดยการบินไทย และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) จำนวน 7,515 ล้านบาท และมีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวที่ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นรายได้รวม 344 ล้านบาท 

สถานการณ์ปัจจุบัน ทางการบินไทย และบริษัทย่อยมีเครื่องบินที่ใช้ทำการบินทั้งสิ้น 67 ลำ แบ่งเป็น เครื่องบินลำตัวแคบ 20 ลำ (ไตรมาส 2 ที่ผ่านมารับเครื่องบินเช่ามา 2 ลำ)

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 การบินไทย และบริษัทย่อยมีอัตราการใช้เครื่องบินเฉลี่ย 12.0 ชั่วโมงต่อวัน โดยเป็นส่วนของการบินไทย 14.0 ชั่วโมงต่อวัน  มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 76.9% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น 192.8% อัตราส่วน การบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 81.4% สูงกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 49.2% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่ง รวมทั้งสิ้น 6.87 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 126.7%

ทั้งนี้ ณ 30 มิ.ย. 2566 มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

  • สินทรัพย์รวมจำนวน 223,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7% จากสิ้นปีก่อน
  • หนี้สินรวมจำนวน 279,571 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9% จากสิ้นปีก่อน
  • ส่วนของผู้ถือหุ้นของการบินไทย และบริษัทย่อยติดลบ 56,253 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 14,771 ล้านบาท 
  • เงินสดคงเหลือ 51,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.1% จากสิ้นปีก่อน

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา