สินค้าเกษตรไทยปี 64 ผลิตได้เยอะขึ้น การแข่งขันรุนแรง แถมไทยเสียเปรียบเรื่องราคา

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย ปี 2564 สินค้าเกษตรไทย แนวโน้มดีขึ้น ปริมาณน้ำฝนมากได้ผลผลิตเยอะขึ้นกว่าปี 63 รายได้เกษตรกรขยายตัว แต่การแข่งขันในตลาดโลกยังรุนแรง ค่าเงินบาทแข็งตัว ไทยเสียเปรียบเรื่องราคา ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมันราคาตก

แม้ภาวะภัยแล้งในช่วงครึ่งแรกของปี 63 ทำให้ผลผลิตของภาคการเกษตรของไทยหดตัวลงร้อยละ 3.6 ในปีที่แล้วและทำให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยเพิ่มสูงถึง 4.5% แต่ภาพรวมภาคการเกษตรของไทยในปี 63 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากความต้องการกักตุนอาหารในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในช่วง 11 เดือนแรกหดตัวแค่ 3.9% ทำให้รายได้เกษตรกรยังคงขยายตัวที่ร้อยละ 0.9

สินค้าเกษตรไทย
Photo by Dennis Rochel on Unsplash

สินค้าเกษตรไทย ปี 64 ผลผลิตดี การแข่งขันสูง เสียเปรียบเรื่องราคา

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ในปี 2564 ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตรไทยจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเนื่องจากปรากฏการณ์ลานีญาที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนเอื้อต่อการเพาะปลูกยาวไปจนถึงช่วงกลางปี ประกอบกับการที่เกษตรกรปรับตัวดูและรักษาต้นพืชได้ดีขึ้นหลังจากเจอการระบาดของโรคพืชในปีที่ผ่านมาทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรคาดว่าตัวเลขผลผลิตสินค้าเกษตรในปี 2564 จะขยายตัวที่ 2-2.5%

แม้สภาพอากาศจะเอื้อต่อการขยายตัวของผลผลิตแต่กลับเป็นอุปสรรคในด้านการแข่งขัน เนื่องจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็ได้รับอานิสงส์จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำฝนเช่นเดียวกัน

ปี 2564 คาดว่า ผลผลิตสินค้าเกษตรทั่วโลกในกลุ่มธัญพืชมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1% หรือประมาณ 2,742 ล้านตัน โดยที่ข้าวจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผลผลิตมากที่สุดประมาณ 1.5% ส่งผลให้อัตราการแข่งขันของสินค้าเกษตรในตลาดโลกค่อนข้างสูง

ราคา สินค้าเกษตรไทย

นอกจากนี้แนวโน้มการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทและต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของไทยที่สูงกว่าคู่แข่งทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศอื่นในด้านราคา เนื่องจากผู้นำเข้ามองว่าสินค้าเกษตรของไทยมีราคาแพงกว่าประเทศคู่แข่งโดยเปรียบเทียบโดยเฉพาะประเทศในแถบ CLMV ที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกข้าว ส่งผลให้เกิดภาวะกดดันราคาสินค้าเกษตรในประเทศ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ราคาสินค้าเกษตรหลักอย่าง ข้าว มันสำปะหลัง และน้ำมันปาล์มจะปรับตัวลดลงตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและอัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในตลาดโลก ขณะที่สินค้าเกษตรในกลุ่มยางพาราและอ้อยราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความต้องถุงมือยางทางการแพทย์และการส่งเสริมการตัดอ้อยสดจากรัฐบาล

สรุป

ภาคการเกษตรไทยปี 2564 ผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยธรรมชาติ แต่ยังต้องเผชิญภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรทั่วโลกโดยเฉพาะข้าว นอกจากนี้ต้นทุนที่สูงและแนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นยังทำให้ไทยต้องเผชิญกับข้อเสียเปรียบและการกดดันในราคาสินค้าเกษตร

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา