Tesla ยื่นเอกสารขอลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่มีข่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง Tesla ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกาได้ยื่นเอกสารขอลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อย และหลังจากนี้จะมีการประชุมทั้ง 2 ฝ่ายในอีกไม่นาน

Tesla Charging Station เทสล่า
ภาพจาก Shutterstock

Septian Hario Seto รองนายกรัฐมนตรีอินโดนีเซียดูแลด้านการลงทุนและเหมืองแร่ ได้กล่าวกับสำนักข่าว Reuters ว่า Tesla ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกาได้ยื่นเอกสารขอลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย
เป็นที่เรียบร้อยเมื่อเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมร่วมกันระหว่าง Tesla กับรัฐบาลอินโดนีเซีย

อย่างไรก็ดีด้วยเงื่อนไขเอกสารขอลงทุนที่ Tesla ได้ส่งมานั้นมีเงื่อนไขห้ามเปิดเผยข้อมูล เขาจึงกล่าวได้เพียงเรื่องของการพัฒนาแบตเตอรี่ รวมถึงการพูดคุยด้านอุปกรณ์เก็บพลังงาน นอกจากนี้เขายังได้กล่าวเสริมว่าถ้าหาก Tesla ติดต่อมาเพียงแค่ที่จะขอซื้อสินแร่ไว้ผลิตแบตเตอรี่ รัฐบาลอินโดนีเซียจะไม่พูดคุยเรื่องนี้ แต่สำหรับการยื่นข้อเสนอจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริการายนี้มีข้อเสนอที่มากกว่านั้น

ช่วงกลางเดือนพฤษจิกายน 2020 ที่ผ่านมามีรายงานถึงในการลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ครบวงจรในประเทศอินโดนีเซียของ Tesla หลังจากที่รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายที่ต้องการเป็นแหล่งผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากปัจจุบันอินโดนีเซียมีแร่นิกเกิลสำรองสูงถึง 1 ใน 4 ของปริมาณทั้งหมด

นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม โจโค วีโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซียยังได้ชักชวนให้ อีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งของ SpaceX และ Tesla ให้เข้ามาตั้งฐานส่งจรวดของ SpaceX ที่ประเทศอินโดนีเซียด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ