Telenor และ Axiata วางแผนควบรวมธุรกิจในเอเชีย ขนาดบริษัทใหญ่สูสีเท่า Singtel ทันที

Telenor ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่จากนอร์เวย์ประกาศควบรวมธุรกิจในเอเชียกับ Axiata ของประเทศมาเลเซีย จะทำให้ขนาดบริษัทใหญ่สูสีเท่ากับ Singtel ทันที

ภาพจาก Shutterstock

ยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมจากประเทศนอร์เวย์อย่าง Telenor ได้ประกาศว่าวางแผนที่จะควบรวมธุรกิจในทวีปเอเชียกับ Axiata ผู้ให้บริการรายใหญ่ของประเทศมาเลเซีย จะทำให้บริษัทใหม่หลังจากการควบรวมกิจการมีลูกค้าทั้งสิ้นกว่า 300 ล้านราย ใน 9 ประเทศ

บริษัทใหม่นี้ถ้าหากควบกิจการในเอเชียสำเร็จจะมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ไล่เลี่ยกับ Singtel ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในเอเชียอีกรายด้วย โดยบริษัทใหม่นี้ Telenor จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยสัดส่วน 56.5% และ Axiata จะถือหุ้นอีกประมาณ 43.5% ปัจจุบัน Telenor มีรัฐบาลนอร์เวย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ขณะที่ Axiata มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกองทุนความมั่งคั่งของประเทศมาเลเซีย

กิจการของบริษัทใหม่จะครอบคลุมทั้งประเทศไทย มาเลเซีย กัมพูชา ศรีลังกา ปากีสถาน อินโดนีเซีย พม่า บังคลาเทศ เนปาล ไม่เพียงแค่นั้นจะทำให้รายได้ของบริษัทใหม่อยู่ที่ประมาณ 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 416,300 ล้าบาท สูสีกับผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Singtel ด้วย

นอกจากนี้ยังคาดว่าการที่ Telenor และ Axiata ควบรวมกิจการกันจะทำให้สามารถประหยัดต่อขนาดในเรื่องของการลงทุนติดตั้งเสาโทรคมนาคม โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ที่คาดว่าจะทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือต้องลงทุนอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า

Note: บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการควบรวมธุรกิจในเอเชียของ Telenor และ Axiata จาก Brand Inside จะตามมาภายหลัง

ที่มาReuters, Strait Times, The Edge Markets

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ