ธนชาตครึ่งปีแรก 2019 กำไรลด 4% ส่งสารถึงสหภาพแรงงานแบงก์ฯ ชี้หลังควบรวมไม่ปลดพนักงาน

ปีนี้มีข่าวใหญ่คือธนาคารขนาดกลางทั้งธนชาต และทหารไทย (TMB) พยายามจะควบรวมกันให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี มาถึงช่วงครึ่งปีแล้ว ธนชาตมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง?

ธนชาตชี้กำไรสุทธิลดลง เพราะค่าใช้จ่ายครั้งเดียว

ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต บอกว่า ผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

กำไรสุทธิอยู่ที่ 7,242 ล้านบาท ลดลง 4.71% จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคารหมดไปตั้งแต่ พ.ค. 2561) 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ท่ี 2.98% ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่อยู่ 2.99%

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 16,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.83% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มาจากการขยายตัวของสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อที่เติบโต 12.38% เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 6,002 ล้านบาท ลดลง 9.55% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุเพราะรายได้ค่าธรรมเนียมจากค่นายหน้าธุรกิจหลักทรัพย์และกำไรสุทธิจากการลงทุนลดลง

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 2.07% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นจากการตั้งค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการชดเชยกรณีพนักงานเกษียณและเลิกจ้าง 742 ล้านบาท

สินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ 17,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบสิ้นปี 2561 

Tcap tbank tmb

สัญญาใจ! หลังการควบรวมไม่ลดพนักงานเน้นเพิ่มทักษะ

ส่วนกรณีวันที่ 19 ก.ค. 2562 สหภาพแรงงานธนาคารธนชาตยื่นหนังสือถึง “อุตตม สาวนายน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ เพื่อช่วยพิจารณาคุ้มครองผลประโยชน์ของพนักงานหากเกิดการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย (TMB)

ประพันธ์ บอกว่า ธนาคารฯ ไม่มีนโยบายปลดพนักงานใดๆ ทั้งสิ้น โดยขณะนี้ ธนาคารธนชาตและทีเอ็มบีอยู่ระหว่างพิจารณาและหารือกันถึงโอกาสการรวมกิจการ ซึ่งหากมีการรวมกิจการกันจะต้องดูแลพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยจะพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อรองรับการบริการลูกค้ากว่า 10 ล้านคน

ในอนาคต จะมีการเปิดเผยแผนที่ชัดเจนดังกล่าวแน่นอน หลังการทำ Due Diligence ระหว่างกันเสร็จสมบูรณ์ก่อน หลังจากนั้น จะเสนอแผนให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับทราบแผนการรวมกิจการ และเปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบต่อไป”

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา