สมาคมธนาคารไทย ช่วยลูกค้าช่วงโควิด-19 ยกระดับแผน BCP ช่วย ‘ลูกหนี้’ ทั้งธุรกิจและบุคคล

สมาคมธนาคารไทยออกมาตรการหลากหลายเพื่อช่วยเหลือธุรกิจทุกขนาด เยียวยาและประคับประครองบริษัทให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19 และช่วยรับมือไวรัสโควิดผ่านการกระจายวัคซีนอีกด้วย

มาตรการช่วยปรับโครงสร้างหนี้

ผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 ธนาคารสมาชิกได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทางธนาคารได้มีการพักชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาชำระหนี้  เพื่อลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าอีกด้วย 

ในเดือนกรกฏาคม 2563 มีลูกค้าขอรับความช่วยเหลือสูงสุดจำนวน 6 ล้านบัญชี วงเงินสินเชื่อรวม 4.25 ล้านล้านบาท

  • ธุรกิจขนาดใหญ่ 8 แสนล้านบาท
  • SME 1.8 ล้านล้านบาท 
  • ลูกค้ารายย่อย 1.6 ล้านล้านบาท

ที่ผ่านมา เมื่อลูกค้ากลับมาชำระหนี้ได้ในตอนที่สถานการณ์ดีขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องได้รับความข่วยเหลือตามมาตรการอีกต่อไป ทำให้เหลือลูกค้าเพียง 1.89 ล้านบัญชีใต้โครงการ ถือว่าลดลงไปกว่า 68% และวงเงินเหลือประมาณ 2 ล้านล้านบาท โดยมีภาพรวมวงเงินสินเชื่อดังนี้

  • ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 5.6 แสนล้านบาท (ลดลง 30%)
  • ลูกค้า SME 8.2 แสนล้านบาท (ลดลง 54%)
  • ลูกค้ารายย่อย 6.2 แสนล้านบาท (ลดลง 61.25%)

มาตรการเสริมสภาพคล่อง

ในอีกด้านหนึ่ง สำหรับธุรกิจที่ต้องการประคองสภาพคล่องต่อไป ทางธนาคารสมาชิกก็ได้อนุมัติวงเงินกว่า 2.16 แสนล้านบาทเพื่อการนี้

  • วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ประมาณ 1.38 แสนล้านบาท 
  • อนุมัติวงเงินสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจกว่า 7.8 หมื่นล้านบาท (จาก 2.5 แสนล้านบาทที่เตรียมไว้)
  • วางแผนวงเงินพักทรัพย์พักหนี้ 1 แสนล้านบาท

มาตรการเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเรื่อยๆ และมีการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือมากขึ้นเมื่อสถานการณ์โควิดย่ำแย่ลงในการระบาดระยะที่ 3 นี้

ผยง ศรีวณิช กล่าวว่า “ธนาคารสมาชิกได้บริหารจัดการธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แม้ว่าภาพรวมผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในช่วงครึ่งปี 2564 แสดงผลการดำเนินงานที่ยังเติบโตต่อเนื่อง แต่บางส่วนเป็นการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับของมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ซึ่งยังไม่ได้มีการชำระจริงและอาจกลายเป็นหนี้เสียได้ อย่างไรก็ตาม ภาพรวม NPL ในระบบแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย” เพิ่มเติมว่ามาตรการช่วยเหลือได้ผลจริง ไม่ได้เพิ่มหนี้เสียในระบบแต่อย่างใด และไม่กระทบต่อเสาหลักของระบบธนาคารซึ่งเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทย

ความช่วยเหลือด้านการป้องกันโควิด

สมาคมธนาคารไทยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในปี 2020 โดยบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และสภากาชาดไทย ด้วยเงินจำนวน 50 ล้านบาท 

สำหรับในปี 2021 ธนาคารสมาชิกยังคงสนับสนุนผ่านทุนทรัพย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง เข้าร่วมโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเร่งกระจายวัคซีนให้กับประชาชน โดยสนับสนุนและจัดตั้ง

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล 25 แห่ง 
 • ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตน ม.33 อีก 69 แห่ง 
 • จุดบริการฉีดวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั่วกรุงเทพฯ 

โดยธนาคารสมาชิกสนับสนุนทั้งด้านสถานที่ บุคลากร และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินงานอีกด้วย

สรุป

ภาคธนาคารช่วยเหลือประชาชนไทยผ่านการเยียวยาการชำระหนี้และการกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องตลอดช่วงวิกฤตโควิด รวมถึงช่วยเหลือสังคมผ่านการสนับสนุนการแพทย์และการกระจายวัคซีนอีกด้วย

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา