[สรุป] มาตรการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ อุ้มคนจน-ลดหย่อนภาษีเที่ยว-เรียน-ช้อป ฯลฯ

thailand street

หลังกระทรวงการคลังพับแผนแจกเงิน 1,500 บาทต่อรายให้คนไทยไปเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใน 55 จังหวัดของไทย แต่มาตรการพยุงเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังช่วงกลางปี 2562 นี้จะมีอะไรบ้าง?

มาตรการคลังปี 62 อุ้มคนจน-ลดภาษีหวังเพิ่มการใช้จ่ายในประเทศ

กระทรวงการคลังเปิดเผยมาตรการพยุงเศรษฐกิจช่วงการปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงิน 13,200 ล้านบาท ส่วนใหญ่กว่า 6,600 ล้านบาทจะจ่ายให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน รองลงมา 4,100 ล้านบาทให้กลุ่มเกษตรกร 4.1 ล้านคน ฯลฯ

กระทรวงการคลัง

ส่วนคนทั่วไปจะสามารถขอลดหย่อนภาษี ผ่านมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) 6 หมวด ได้แก่

  • หมวดการศึกษาและกีฬา สามารถขอลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 62
  • หมวดส่งเสริมการอ่าน สามารถขอลดหย่อนค่าซื้อหนังสือและค่าบริการ e-Book ไม่เกิน 15,000 บาท ใช้จ่ายระหว่าง 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 62
  • หมวดส่งเสริมสินค้า OTOP สามารถขอลดหย่อนภาษีค่าซื้อสินค้า OTOP ไม่เกิน 15,000 บาท ใช้จ่ายระหว่าง 30 เม.ย.- 30 มิ.ย. 62
  • หมวดท่องเที่ยว สามารถขอลดหย่อนค่าบริการนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม โฮมสเตย์ในเมืองหลักไม่เกิน 15,000 บาท และในเมืองรองไม่เกิน 20,000 บาท ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-30 มิ.ย. 62
  • หมวดที่พักอาศัย ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือคอนโดมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.- 31 ธ.ค. 62
  • หมวด e-Tax สามารถหักรายจ่ายลงทุนผ่าน e-Tax 2 เท่า ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.- 31 ธ.ค.62

สรุป

เป็นเรื่องดีที่กระทรวงการคลังออกมาตรการยอมลดภาษี และเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ผู้มีรายได้น้อย แต่ผลของเงินที่ลงไปจะเห็นผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิจไทยจริงๆ เท่าไร?

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

จากนักข่าวการเงินหนังสือพิมพ์ธุรกิจย่านประชาชื่น ผันตัวเข้าโลกออนไลน์ ความท้าทายครั้งใหม่คือการเล่าเรื่องเงินให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง