เต่าบิน ชี้แจง ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ตระกูลชิดชอบ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเจาะลึกธุรกิจเต่าบิน พบว่า มีคนตระกูลชิดชอบเข้าไปร่วมถือหุ้น มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเครือข่ายจากรั้ว วปอ. และยังมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเสี่ยหนูหรือรองนายกฯ หรือรัฐมนตรีสาธารณสุขคนปัจจุบัน อนุทิน ชาญวีรกูล จากสารพัดกระแสที่ถาโถม ส่งผลให้เกิดกระแสแบนเต่าบินกันเป็นแถว

Taobin-Chidchob

ล่าสุด เต่าบินออกมาแถลงการณ์แล้ว ดังนี้

กรณีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ที่ผ่านมาบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยรับซื้อเฉพาะส่วนใบจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกและจัดจำหน่ายเท่านั้น บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และเมื่อมีกฎหมายเพิ่มเติมออกมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่ครัดและได้ดำเนินการงดจำหน่ายเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาทันที

กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏรายชื่อของบุคคลในตระกูลชิดชอบ ซึ่งถือหุ้นรวมกันในอัตราร้อยละ 2.85 เป็นการซื้อขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่นกับบุคคลในตระกูลชิดชอบ ซึ่งการซื้อขายดังกล่าวเป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ไม่ได้มีการชักจูงหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของเต่าบิน

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้ง ปี 2532 ได้รับการประมูลงานจากภาครัฐ ภายใต้การบริหาร ของรัฐบาลหลายยุคสมัย เนื่องจากบริษัทฯเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีมีทีมวิศวกรที่วิจัยและ พัฒนาที่เชี่ยวชาญและยังมีกำลังการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของภาครัฐ ซึ่งบริษัทฯ ขอยืนยัน ว่าการประมูลงานต่างๆ นั้นเป็นไปตามขั้นตอนของหน่วยงานราชการอย่างถูกต้องทุกประการ

ตามที่ข่าวได้นำเสนอว่าคุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริหาร ของพรรคภูมิใจไทยนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

เต่าบิน ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซื่อตรง และเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด และ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือมีบทบาททางการเมือง แต่อย่างใด และขอขอบคุณที่ลูกค้าทุกคนสนันสนุนเทคโนโลยี่ที่พัฒนาโดยคนไทย 100%

Taobin

บางส่วนของกระแสแบนเต่าบิน

ที่มา – Taobin

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา