รัฐบาลไต้หวัน แนะนำ 4 ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก มีหลอดชานมไข่มุกที่ผลิตจากชานอ้อย ย่อยสลายได้

สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) เชิญ 4 แบรนด์ที่ได้รางวัล Taiwan Excellence แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจำวันในครัวเรือนแบบรักษ์โลกตอบรับกระแสวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลอดชานอ้อย จาก Ju-Tian

ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังคงได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน จากการรายงานของ Kantar บริษัทวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งมีการตระหนักเรื่องความยั่งยืน (sustainability) เริ่มลดจำนวนขยะด้วยวิธีการต่างๆ อย่างจริงจัง โดย 75% ของผู้บริโภคจำนวนตัดสินใจซื้อสินค้าจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า จนเกิดเป็นกระแสวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมา

เพื่อตอบรับกระแส Eco-friendly Lifestyle ที่เกิดขึ้น สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) เชิญ 4 แบรนด์ที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence คือ Taiwan Lung Meng Advanced Composite Materials, Ju-Tian Cleantech Co., Ltd., Jun Yoo Ltd., และ Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. มาแนะนำผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ซึ่งสอดคล้องกับหลักในการบริหารงานเชิงบูรณาการผ่านการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวันสู่เป้าหมายเรื่องความยั่งยืนและการลดจำนวนขยะให้เป็นศูนย์ผ่านการเชิญชวนให้บริษัทต่างๆ พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

กระดาษหินจาก Lung Meng

ผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์และรัฐบาลไต้หวันยกมาแนะนำในครั้งนี้ ได้แก่ ซิปไทด์ จาก Kai Shu Shu ตะขอหมุนได้ 360 องศาที่ชิ้นส่วนหัวสามารถพับเก็บได้ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ภาชนะกระดาษย่อยสลายได้ 100 % ของ Jun Yoo ที่กระบวนการผลิตมีการควบคุมให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์น้อยลง ใช้วัสดุเคลือบประดาษที่ย่อยสลายได้ 100% และใช้หมึกพิมพ์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทน หลอดชานอ้อย จาก Ju-Tian ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถย่อยสลายได้มากกว่า 90% ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาไปใช้วัสดุอื่นๆ เพิ่มเติมเช่น กากกาแฟ ผงไม้ไผ่ กากชา เปลือกข้าว และกากองุ่นที่เหลือจากการผลิตไวน์ กระดาษหินจาก Lung Meng ที่มีฟังก์ชั่นคล้ายกระดาษเยื่อไม้แต่ผลิตจากผงหินเพื่อทดแทนการตัดและฟอกไม้ที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมาก ลดกระบวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ และยังทนต่อการฉีกขาดยากต่อการทำลาย

Taiwan Excellence เป็นรางวัลที่ก่อตั้งโดยกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันตั้งแต่ปี 2536 มีขั้นตอนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลใน 4 หัวข้อ ได้แก่ การพัฒนาและวิจัย การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไต้หวันและมีคุณค่าเชิงนวัตกรรม โดยเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ดี มีนวัตกรรมจะช่วยให้วิถีชีวิตของผู้คนดีขี้นและสามารถเข้าถึงชีวิตของผู้คนตลอดไป

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ หลอดชานอ้อย จาก  Ju-Tian  เพราะไต้หวัน ได้ชื่อว่าเป็นประเทศต้นกำเนิดชานมไข่มุก ขณะที่ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่นิยมดื่มชานมไข่มุกเช่นเดียวกัน การให้ความสำคัยกับหลอด ซึ่งยังรวมถึงการบริโภคน้ำชนิดอื่นๆ ด้วย ควรได้รับการส่งเสริมมากขึ้น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา