ซันไลต์ ประเดิมใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล 100%

ผลิตภัณฑ์ล้างจานซันไลต์ เริ่มใช้นโยบายปฏิวัติพลาสติกโดยเริ่มปรับแพ็คเกจจิ้งเป็นพลาสติกรีไซเคิล 100% คาดจะเปลี่ยนได้ทุกผลิตภัณฑ์ภายในปี 2565 ลดพลาสติกได้ 551 ตันต่อปี

จากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ทุกอุตสาหกรรมให้ความสำคัญมากขึ้น เริ่มมีนโยบายที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ก่อนหน้านี้จะเห็นหนักที่ธุรกิจค้าปลีก ตอนนี้เริ่มขยายผลไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ในการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งเป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือใช้วัสดุจากธรรมชาติมากขึ้น

ซันไลต์ ผลิตภัณฑ์ล้างจานในเครือบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง ได้ประกาศแผนเชิงรุกในการ “ปฏิวัติพลาสติก” โดยเริ่มใช้พลาสติกรีไซเคิล 100% มาเป็นบรรจุภัณฑ์ซันไลต์ที่ออกจำหน่ายในท้องตลาด มีเป้าหมายการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดภายในปี 2565

โรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมา ลาว และกัมพูชา กล่าวว่า

“ซันไลต์มีความมุ่งมั่นในการลดการใช้พลาสติกให้ได้มากที่สุด ตามแนวนโยบายปฏิวัติพลาสติกของยูนิลีเวอร์ เพราะฉะนั้น ซันไลต์ในฐานะเป็นผู้นำตลาดน้ำยาล้างจานในประเทศไทย มีส่วนในการช่วยสร้างขยะมากเช่นกัน มีการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในแบบขวดพลาสติกมากที่สุดประมาณ 100 ล้านขวด จึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบใหม่
ซึ่งเปลี่ยนจากการใช้พลาสติก HDPE  มาเป็นพลาสติก PET ตั้งแต่ปี 2560 และล่าสุด ซันไลต์ได้พัฒนา
บรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล 100%  ทั้งหมดนี้ทำให้สามารถลดการใช้พลาสติกทั้งสิ้นราว 551 ตันต่อปี”

ซันไลต์ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์และนำเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่เข้ามาใช้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์ทุก SKU ของซันไลต์ให้เป็นพลาสติกรีไซเคิล 100% ภายในปี 2565 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของเครือ
ยูนิลีเวอร์ทั่วโลกที่ตั้งไว้ที่ปี 2568 โดยมีการดำเนินการในเชิงรุกตามนโยบายปฏิวัติพลาสติก เพื่อช่วยลดจำนวนขยะพลาสติกในระบบนิเวศและสร้างการเติบโตของแบรนด์อย่างยั่งยืน ดังนี้

  • สิงหาคม 2560 เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ขวดดีไซน์ใหม่ เปลี่ยนขวดพลาสติก HDPE จากขวดกลมทึบ
    สีเหลืองที่ใช้มาอย่างยาวนาน เป็นขวด PET ขวดพลาสติกใสคุณภาพสูง ที่สามารถมองเห็นสีและปริมาณน้ำยาล้างจานในขวดได้ชัดเจน พร้อมดีไซน์พิเศษรูปกลีบมะนาวเพื่อการหยิบจับกระชับมือ
    อีกทั้งส่งผลให้ลดใช้พลาสติกได้ถึง 274 ตันต่อปี เทียบเท่ากับขวดซันไลต์ขนาด 150 มล. จำนวน 26 ล้านขวด
  • มกราคม 2562 เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำขวดบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกผลิตใหม่ (Virgin Plastic) มาเป็นพลาสติกรีไซเคิล 100% (Post-Consumer Recycled – PCR) เพื่อลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) และยังช่วยลดก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้ถึง 56%
  • เป้าหมายภายในสิ้นปี 2563 เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์แกลลอน จากขวดพลาสติก HDPE เป็นพลาสติกรีไซเคิล 100%
  • เป้าหมายภายในปี 2565 เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ถุงเติมจากพลาสติกที่ไม่สามารถนำไป
    รีไซเคิลได้ ให้เป็นพลาสติกรีไซเคิล 100% ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ทุก SKU ของซันไลต์เป็นพลาสติกรีไซเคิลได้เร็วขึ้นจากเป้าหมายเดิมของบริษัทฯ ถึง 3 ปี อีกด้วย

ถ้าพูดถึงปัญหาขยะพลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งร่วมมือกันแก้ไข จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2561

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะมากถึง 27.93 ล้านตัน หรือวันละกว่า 76,000 ตัน เป็นขยะพลาสติกกว่า 2 ล้านตัน โดยสามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ประมาณ 500,000 ตัน หรือ 1 ใน 4 ส่วนเท่านั้น ที่เหลือกว่า 1.5 ล้านตันจึงกลายเป็นขยะพลาสติกโดยสมบูรณ์

โดยขยะพลาสติกบางส่วนไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง โดนทิ้งไว้ในระบบนิเวศธรรมชาติ ส่งผลให้แต่ละปี มีขยะพลาสติกจากทั่วโลกจำนวนมากที่ไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม และตกค้างอยู่ในแหล่งต่างๆ ทั้งบนบกและในน้ำ โดยเฉพาะที่เข้าไปสู่ท้องทะเล ซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับที่ 6 ของโลกที่ปล่อยขยะออกสู่ท้องทะเล ส่งผลให้สัตว์น้ำและระบบนิเวศประสบกับภาวะเสี่ยง และเข้าขั้นวิกฤตนั่นเอง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา