#คืนค่าเทอมให้นักศึกษา มหา’ลัยประกาศปิดเพราะโควิด-19..ถ้าไม่สอน ต้องคืนค่าเทอมมั้ย?

ถ้าไม่สอน ต้องคืนค่าเทอมไหม?

ถ้าสอนออนไลน์ นักศึกษาต้องมีค่าใช้จ่าย ทั้งค่าไฟ ค่าเน็ต แถมอุปกรณ์ สถานที่ห้องเรียนก็ไม่ได้ใช้ ลดค่าเทอม
หน่อยไหม?

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนจำนวนมาก ทั้งการทำงาน รวมถึงการเรียนการสอนในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

ภาพจาก Shutterstock

ในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลายมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งหยุดการเรียนการสอน และปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะดีขึ้น ทำให้มีนักศึกษาบางส่วนร่วมกันติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์ #คืนค่าเทอมให้นักศึกษา เพื่อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าเทอมบางส่วน เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิด แม้จะมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ แต่นักศึกษาไม่ได้เข้าไปใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด ห้องแลป และหอพักเป็นต้น

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ Free YOUTH กล่าวว่าการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เป็นการลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย แต่ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาไม่ได้ลดลง เพราะบางคนยังต้องจ่ายค่าหอพัก ผู้ปกครองบางคนต้องเตรียมเงินสำหรับเป็นค่าเทอมในปีถัดๆ ไปด้วย

นักศึกษาบางส่วนให้ความเห็นว่าควรคืนเงินค่าเทอมให้นักศึกษาอย่างน้อย 25% เพราะบางวิชาค่าหน่วยกิตได้มีการรวมค่าใช้งานอุปกรณ์ เช่นวิชาที่ต้องใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในการสอน แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์แทน มหาวิทยาลัยก็ควรคืนเงินค่าหน่วยกิตบางส่วนให้นักศึกษา เพราะไม่ได้มีการเข้าไปใช้อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาอีกคนเห็นว่าการจ่ายค่าเทอมให้กับมหาวิทยาลัย ได้รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสถานที่ เช่น การจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ แต่เมื่อมีการปิดมหาวิทยาลัย นักศึกษาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากค่าเทอมที่เสียไปอย่างคุ้มค่า

ในขณะที่นักศึกษาบางคนก็เล่าว่า การเรียนผ่านระบบออนไลน์สร้างภาระให้นักศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต และไม่ใช่อาจารย์ทุกคนจะสอนออนไลน์ ดังนั้นควรคืนเงินค่าเทอมบางส่วนให้กับนักศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระจากการเรียนออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น

สิ่งหนึ่งที่นักศึกษามองว่าไม่ยุติธรรมคืออาจารย์บางคนเน้นการสั่งงานให้ทำมากกว่าการสอน ดังนั้นก็ควรคืนเงินให้กับนักศึกษาบางส่วนเช่นกัน

นักศึกษาในบางมหาวิทยาลัยเริ่มรวมตัวเรียกร้องขอค่าเทอมคืนอย่างมีรูปธรรมมากขึ้น โดยภาคีนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เปิดให้นักศึกษาร่วมลงชื่อเพื่อเจรจากับมหาวิทยาลัยให้คืนเงินค่าเทอมบางส่วนแล้วเช่นกัน

โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนนักศึกษาขาดแคลนในการเรียนออนไลน์ ภาพจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อย่างไรก็ตามบางมหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมาตรการจัดหาซิมโทรศัพท์พร้อมแพคเกจอินเตอร์เน็ตไม่จำกัด สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เป็นการผลักภาระไปที่นักศึกษาฝ่ายเดียว

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา