ย้ำอีกครั้ง!! ลงทะเบียน “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมดเขต กันยายน 2565

ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รับสิทธิลดค่าน้ำ ค่าไฟ นาน 1 ปี โดยเริ่มรับสิทธิได้ตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2564 หมดเขต เดือนกันยายน 2565 ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ถือบัตรคนจนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อน ให้ 1 สิทธิ์บัตรต่อ 1 ครอบครัว โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้า เเละ การประปา

เงื่อนไขการลงทะเบียน “ลดค่าน้ำ” 

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง
 • กรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน

ขั้นตอนการลงทะเบียน “ลดค่าน้ำ” 

 1. ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บการประปาส่วนภูมิภาค ไปที่เว็บไซต์  https://register.pwa.co.th/welfare-registerการประปานครหลวง ไปที่เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 4. กรอกอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 5. เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 6. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม ตกลง

เงื่อนไขการลงทะเบียน “ลดค่าไฟ” 

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 • กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 •  ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 • ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
 • เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียน “ลดค่าไฟ” สำหรับผู้ที่พักอาศัยนอกเขตพื้นที่ กรุงเทพมหาคร นนทบุรี เเละสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่ของกฟภ.)

 1. ไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
 2. กด “ยอมรับเงื่อนไข”
 3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 4. กรอกเลขบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ
 5. กรอกเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ 
 6. กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
 7. กรอกรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
 8. เลือกบิลประจำเดือน
 9. กรอกจำนวนเงินค่าไฟฟ้าตามบิลประจำเดือนที่เลือกไว้
 10. กด “ยืนยันข้อมูล”

ขั้นตอนการลงทะเบียน “ลดค่าไฟ” สำหรับผู้ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหาคร นนทบุรี เเละสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่ของกฟน.)

 1. ไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis
 2. กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้่ (เลขมิตเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก) 
 3. กรอกบัญชีเเสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 4. ชื่อ นามสกุล เเละที่อยู่จะเเสดงตามที่ระบบค้นหาจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
 5. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ
 6. ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และ e-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 7. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา