สตาร์คอมมีเดียเวสท์ คว้าอันดับ 1 มีเดียเอเจนซี่ที่ให้บริการมีคุณภาพสูงสุด 3 ครั้งซ้อน

รายงานจาก RECMA หรือ บริษัทวิจัยประเมินผลธุรกิจและการให้บริการของมีเดียเอเจนซี่ (Research Company Evaluating the Media Agency Industry : RECMA) แจ้งว่า สตาร์คอมมีเดียเวสท์ ประเทศไทย ได้รับการคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในการประเมินผลด้านคุณภาพของการบริหาร ในรอบล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2559 จากการประเมินผลของ RECMA

starcom_logo_a_rgb

การประกาศผลการประเมินคุณภาพดังกล่าว จะทำทุกๆ รอบเวลา 4 เดือน ที่มีเดียเอเจนซี่ให้บริการด้านการวางแผนสื่อโฆษณาให้กับลูกค้า โดย RECMA จะประเมินผลมีเดียเอเจนซี่ชั้นนำในประเทศไทย ทั้งนี้การประกาศผลประเมินคุณภาพสามครั้งหลังสุด สตาร์คอมมีเดียเวสท์ได้รับการประเมินคุณภาพสูงสุดเป็นอันดับ 1 ถึง 3 ครั้ง ตั้งแต่การประกาศในรอบเดือนตุลาคม 2558 และรอบประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ติดต่อกัน

อติพล อิทธิวัฒนะ ซีอีโอ ของ สตาร์คอม บอกว่า RECMA เป็นหน่วยงานระดับโลกที่จัดการทำประเมินผลมีเดียเอเจนซี่ โดยแบ่งการประเมินเป็นสองแบบ คือการประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) จะจัดทำปีละครั้ง โดยจะวัดที่ยอดบิลลิ่งหรือมูลค่าการซื้อสื่อโฆษณาในรอบปีนั้นๆ และอีกด้านจะเป็นการประเมินผลเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ที่จะตรวจวัดทุกๆ รอบสี่เดือนที่มีเดียเอเจนซี่ให้บริการแก่ลูกค้า ในปัจจุบันนี้การประเมินผลด้านคุณภาพถือว่ามีความสำคัญต่อลูกค้ามาก เนื่องจากสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการให้บริการกลยุทธ์ในการบริหาร และการใช้งบประมาณของลูกค้าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

atipol-ithivatana-starcom

ในการประเมินคุณภาพนั้น RECMA จะตรวจวัดเกณฑ์ที่สำคัญสองด้าน คือ ประเมินผลในด้านความเป็นองค์กรที่มีพลังและความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Vitality) และโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจ (Structure) ซึ่งมีคะแนนชี้วัดสมรรถนะถึง 19 ส่วน และนำคะแนนชี้วัดสมรรถนะจากทั้งสองส่วนมารวมกัน เพื่อจัดอันดับด้านคุณภาพเพื่อให้มีเดียเอเจนซี่และลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับทราบ โดยผลจัดอันดับการประเมินคุณภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของคุณภาพการวางยุทธศาสตร์ให้องค์กร การวางแผนสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ การบริหารงานให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่มากที่สุด

“ในด้านความเป็นองค์กรที่มีพลังและความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Vitality) RECMA จะรวบรวมจากการพิทช์งานย้อนหลังในรอบสามปี และความเคลื่อนไหวขององค์กรในรอบสี่เดือนของการประเมิน คือ ธุรกิจใหม่ที่ได้มาจากการพิทช์งาน ความเคลื่อนไหวของบิลลิ่งในการซื้อสื่อโฆษณา การมีพันธมิตรคู่ค้าที่มีการใช้งบประมาณอยู่ในอันดับต้นๆ รางวัลความสำเร็จต่างๆ รวมทั้งความมีเสถียรภาพของผู้บริหารระดับสูง ส่วนโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจ (Structure) จะพิจารณาจากข้อมูลขององค์กรในด้าน สัดส่วนของจำนวนพนักงานต่อจำนวนลูกค้า อัตราส่วนของการให้บริการสื่อหลักกับรายได้จากการเสนอบริการใหม่ (Diversified) ให้กับลูกค้า เช่น การวางแผนสื่อดิจิทัล ดิจิทัลเทคโนโลยี และบริการด้านคอนเทนต์ รวมทั้งพิจารณาปัจจัยของฐานลูกค้าด้วยว่าให้บริการลูกค้าใดบ้าง อัตราส่วนระหว่างลูกค้าอินเตอร์และลูกค้าในประเทศ ระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าแต่ละราย และพิจารณาในรายละเอียดของลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในสามอันดับแรกของบริษัทอีกด้วย”

mediavest_logo_a_rgb

อติพล บอกอีกว่า การได้รับคะแนนสูงสุดตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง จากการทำงานหนัก การมี Talent ที่มีความสามารถมาร่วมงาน นำไปสู่การทำงานและความคิดที่แตกต่าง ประกอบกับการวางโครงสร้างให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อโฆษณา อาทิ สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสม ทำให้ได้คะแนนสูงสุดมาโดยตลอด

นอกจากนี้ในการบริหารงาน จะเน้นการมองผลในระยะยาว บริษัทจึงได้พัฒนาการวางแผนสื่อดิจิทัลในหลายๆ ด้าน เช่น การใช้โปรแกรมแมติค (Programmatic) ในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง และทำการตลาดอย่างแม่นยำ และการตลาดแบบส่วนตัว (Personalization Marketing)

“ประการสำคัญที่สุด การได้รับการประเมินผลด้านคุณภาพเป็นอันดับ 1 ถึงสามครั้งติดกัน สะท้อนให้เห็นเราได้สร้างสรรค์งานออกมาอย่างท้าทายกับความผันผวนของเศรษฐกิจและปัจจัยการแข่งขันหลายๆ ด้าน เพื่อทำให้ลูกค้าของเราได้ประโยชน์มากขึ้น ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง”

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา