Starbucks เปิดตัวเมนูใหม่ ครั้งแรก Macchiato ที่มีกะทิเป็นส่วนผสม

Starbucks Iced Coconut Milk Mocha Macchiato

Starbucks สหรัฐอเมริกา เปิดตัวเมนูใหม่ Iced Coconut Milk Mocha Macchiato (ตัวย่อในวงการ ICMMM) ถือเป็นเครื่องดื่มตัวแรกที่ใช้ “กะทิ” (Coconut Milk) เป็นส่วนผสมหลัก

ก่อนหน้านี้ Starbucks เคยมีกะทิเป็นตัวเลือกแทนนม ลูกค้าสามารถระบุให้ใส่กะทิแทนนมได้ แต่รอบนี้เมนู ICMMM จงใจใช้กะทิเป็นส่วนผสมหลัก

ICMMM จะเริ่มขายในสหรัฐและแคนาดาวันพรุ่งนี้ 12 กรกฎาคม และเป็นเมนูพิเศษเฉพาะช่วงหน้าร้อนของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ทางผู้บริหารของ Starbucks ระบุว่าการใช้กระทิจะรู้สึกสดชื่นกว่านมทั่วไป เหมาะกับหน้าร้อนเป็นอย่างมาก

ส่วนผสมของเครื่องดื่มตัวนี้ ได้แก่เอสเพรสโซช็อต กระทิเย็น ซอสไวท์ช็อคโกแลตม็อคคา จากนั้นราดหน้าด้วยซอสคาราเมล และซอสม็อคคาอีกทีหนึ่ง

ที่มา – Starbucks

Iced Coconut Milk Mocha Macchiato Starbucks

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา