สไปรท์เปิดตัวขวดบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ ใส ไม่มีสี นำไปรีไซเคิลง่ายกว่าขวดสีเขียวแบบเดิม

ปัญหาขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการรีไซเคิลนับว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจทั้งจากมุมมองของผู้บริโภค และแบรนด์ต่างๆ โดยเฉพาะขวดบรรจุเครื่องดื่มหลากสี ที่มักไม่ได้รับการนำไปรีไซเคิล เพราะต้องแยกชนิดไม่ให้ปะปนกับพลาสติกใส

กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่า ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดตัวสไปรท์ ที่เปลี่ยนขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ จากเดิมที่เป็นขวดพลาสติกสีเขียว เปลี่ยนเป็นขวดพลาสติกใส ทำให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

มัณฑนา หล่อไกรเลิศ ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย)

มัณฑนา หล่อไกรเลิศ ผู้อำนวยการการตลาดบริษัท โคคาโคล่า(ประเทศไทย) จำกัด เล่าว่า สไปรท์ เป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่สามารถครองใจผู้บริโภคชาวไทย ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 78.4% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำใสซ่า

การเปลี่ยนขวดบรรจุภัณฑ์นี้เป็นการทำตามวิสัยทัศน์ World Without Waste ที่ต้องการส่งเสริมให้นำขวดบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด โดยโคคา-โคล่า ต้องการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์เพื่อนำกลับมารีไซเคิลในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายออกสู่ตลาดให้ได้ ภายในปี 2573

แม้ว่าขวดบรรจุภัณฑ์เดิมของสไปรท์ที่มีสีเขียว จะสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ตามลักษณะของขวดพลาสติก PET แต่อย่างไรก็ตาม ขวดพลาสติกที่มีสี จำเป็นต้องคัดแยกออกจากขวดพลาสติกใสก่อนนำไปรีไซเคิล ทำให้ขวดพลาสติกสี ไม่ได้รับความนิยมนำไปรีไซเคิล การเปลี่ยนขวดบรรจุภัณฑ์นี้ จะช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ให้สูงขึ้น

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา