SoftBank เตรียมซื้อหุ้น WeWork เพิ่มเติมจากผู้ร่วมก่อตั้ง ยังมองลู่ทางกลับมา IPO อีกรอบให้ได้

SoftBank เตรียมซื้อหุ้น WeWork ผู้ให้บริการ Co-Working Space ต่อจาก Adam Neumann หลังจากที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีคดีฟ้องร้อง เนื่องจากไม่ทำตามสัญญาในปี 2019 ที่ SoftBank ต้องซื้อหุ้นมูลค่าถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

WeWork Co-Working Space
ภาพจาก Shutterstock

สำนักข่าว Bloomberg รายงานข่าวโดยอิงอ้างแหล่งข่าวไม่ระบุตัวตนว่า Adam Neumann ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง WeWork เตรียมที่จะขายหุ้นบางส่วนให้กับ SoftBank เพิ่มเติมเพื่อยอมความ หลังจากทั้ง 2 ฝ่ายมีคดีฟ้องร้องกัน เนื่องจากทาง SoftBank ไม่ยอมทำตามสัญญาในการซื้อหุ้นของบริษัทมูลค่ากว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

การเจรจาดังกล่าวของทั้ง 2 ฝ่ายเริ่มเกิดขึ้นในปี 2020 ที่ผ่านมา หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ WeWork เนื่องจากพฤติกรรมการทำงานของคนนั้นเปลี่ยนไป ทำให้รายได้ลดลงจากผู้เช่า ทำให้ตัวบริษัทต้องหาวิธีลดต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกสัญญาเช่าหลายแห่งที่ไม่คุ้มกับรายได้ ฯลฯ

ทางด้านของ Reuters รายงานว่าภายใต้เงื่อนไขการยอมความนั้น SoftBank จะซื้อหุ้น WeWork ต่อจาก Adam Neumann เป็นมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่เคยตกลงกันไว้ในปี 2019 และข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดช่องให้มีการสามารถขายหุ้นครั้งที่ 2 ได้ด้วย

นอกจากนี้ SoftBank เองยังคงหาลู่ทางที่จะนำ WeWork กลับมา IPO ให้ได้อีกครั้ง รวมถึงอาจนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่านวิธี SPAC หลังจากที่ประสบความล้มเหลว และทำให้มูลค่าของกิจการลดลงจนทำให้ต้องมีการฟื้นฟูกิจการครั้งใหญ่ ขณะเดียวกัน Adam Neumann เองก็ต้องหลุดจากตำแหน่งผู้บริหาร รวมถึงการล้างบางทีมผู้บริหารครั้งใหญ่

แม้ว่าจะมีการขายหุ้นให้กับ SoftBank เพื่อยอมความในคดีดังกล่าว แต่ก็ยังทำให้ Adam Neumann เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ WeWork อยู่

Note: อัพเดตรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึง WeWork อาจเข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่าน SPAC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ