สสว.จับมือยักษ์อีคอมเมิร์ชไทย ดัน SME อีสานสู่ตลาดออนไลน์

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากความร่วมมือระหว่าง สสว. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการผลักดันให้ผู้ประกอบการระดับเล็กและกลาง เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการตลาดออนไลน์ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ในชื่อ e-san e-commerce ซึ่งได้รวม SME ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จำนวน 3,000 กว่าราย เข้าสู่ระบบการซื้อขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชชื่อดังที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ดีที่สุด

สำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชหลักที่เข้าร่วมในโครงการนี้ ได้แก่ LAZADA, Shopee, Wongnai, LNWSHOP และอื่นๆ ซึ่งแพลตฟอร์มทั้งหมด จะมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 80% อยู่ในขณะนี้ ถือเป็นการยกระดับการขายออนไลน์ของSME เข้าสู่มาตรฐานตลาดอีคอมเมิร์ช ซึ่งแตกต่างจากการสนับสนุนให้สร้างช่องทางออนไลน์ของตนเองในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในจำนวน SME 3,000 กว่ารายที่เข้าร่วมโครงการ  e-san e-commerce นี้ คาดว่าจะมีมากกว่า 60% ที่จะเป็น SMEจากภาคอาหาร เท่ากับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร และการเป็นครัวโลกของไทย เข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ชครั้งใหญ่ เนื่องจากการนำอาหารผ่านชื่อร้านดังต่างๆ ในแต่ละท้องที่เข้ามาจำหน่ายในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ช เพื่อจัดส่งให้กับผู้ซื้อทั่วประเทศ

นอกจากการปรับปรุงช่องทางการตลาดแล้ว ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงมาตรฐานของรสชาติ การผลิต การบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง และอื่นๆ ไปพร้อมกัน ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

“โครงการนี้เป็นแผนระยะยาว 3 ปี โดยเริ่มจากปีพ.ศ. 2562-2564 ซึ่งจะทำให้การสร้างตลาดอีคอมเมิร์ชในภูมิภาคนี้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชต่างๆ จะระดมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถขายสินค้าได้จริง และช่วยให้ร้านค้ารายย่อยมีโอกาสเช่นเดียวกับสินค้าแบรนด์ดัง” ผอ.สสว. ระบุ

สำหรับ e-san e-commerce ได้เปิดตัวครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมการอบรมและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโดยจัดกิจกรรมในจังหวัดอื่น ๆ ตลอดเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคม 2562 ผู้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสาร และแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมโดยตนเองผ่านแอพลิเคชัน SMEconnext หรือผ่านเว็บไซด์ www.smeonline.info

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา