ส่องรายได้ “สินมั่นคง” หลังออกจดหมายยกเลิก การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19

สินมั่นคง กลายเป็นบริษัทประกันภัยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงนี้ เนื่องจากการประกาศยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ ในวันที่ 16 ก.ค. 64 ก่อนที่จะมีการส่งจดหมายและประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์แจ้ง “ยกเลิก” จดหมายที่บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด และยืนยันว่ายังให้ความคุ้มครองจนกว่าจะหมดสัญญา

Brand Inside เลยชวนมาดูผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ผ่านมา รวมถึงผลประกอบการรวมของสินมั่นคงในปี 2563 กันว่าเป็นอย่างไร

sinmunkong

รายได้หลักมาจากประกันภัยรถยนต์

ข้อมูลจากงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลของสินมั่นคง ระบุว่า ไตรมาสแรกของปี 64 มีรายได้รวมประมาณ 2,452 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสแรกของปี 63 ที่มีรายได้ 2,807 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิไตรมาสแรกปีนี้ ทำได้กว่า 176 ล้านบาท ลดลงจากปี 63 ที่มีกำไรสุทธิ 191 ล้านบาท

เมื่อดูย้อนไปที่ผลประกอบการปี 63 ทั้งปี สินมั่นคงมีรายได้รวม 10,413 ล้านบาท กำไรสุทธิ 757 ล้านบาท ประเภทของประกันที่สินมั่นคงให้บริการ มี 4 ประเภทหลัก คือ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุด มีเบี้ยประกันภัยรับ 7,881.32 ล้านบาท, ประกันภัยอัคคี 176.34 ล้านบาท ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 1,682.15. ล้านบาท และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 22.92 ล้านบาท

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับ จากปี 63 และ ไตรมาสแรกปี 64 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จุดเด่นคือประกันภัยรถยนต์

smk
ข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ของ สินมั่นคง

การแข่งขันสูง แต่ได้ประกันภัยโควิด สร้างยอด

ข้อมูลปี 63 สินมั่นคงระบุว่า ยอดรายได้จากประกันภัยรถยนต์ลดลง -20.58% จากปี 62 ที่มียอด 9,923 ล้านบาท เนื่องจากการแข่งขันสูง รวมถึงการเกิดโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงกระทบถึงกำลังซื้อของประชาชน

แต่สินมั่นคงระบุว่า ได้เพิ่มส่วนของประกันภัยบุคคลและประกันภัยโควิด ซึ่งจัดอยู่ในประเภทประกันภับเบ็ดเตล็ด มียอดเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น จนติด 4 อันดับแรกของบริษัทประกันวินาศภัย โดยมียอดเพิ่มขึ้น 48.80% จากปี 62 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับ 1,130 ล้านบาท

แม้ปี 64 จะยังไม่มีการชี้แจงรายละเอียดประเภทของประกันภัยแบบชัดเจน โดยระบุเพียงว่าสัดส่วนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หมายความว่า ไตรมาสแรกปี 64 สินมั่นคงยังมีสัดส่วนจากเบี้ยประกันภัยจากประกันโควิดและประกันภัยบุคคลอยู่ไม่น้อย

ข้อมูล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา