สิงห์ ปรับโครงสร้าง “วุฒา” ตั้ง “สันติ ภิรมย์ภักดี” นั่งประธานกรรมการบริหาร คุมบริหารกลุ่มบุญรอด

คณะกรรมการบริษัทบุญรอดฯ มีมติแต่งตั้ง “สันติ ภิรมย์ภักดี” ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร คุมนโยบายบริหาร ทิศทาง และเป้าหมายธุรกิจในกลุ่มบุญรอดฯโดย “วุฒา ภิรมย์ภักดี” ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ลงนาม โดยให้การปรับตำแหน่งใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563

สำหรับตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งคือ

 • สันติ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร จากเดิมตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำกับดูแลนโยบายบริหาร ทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจในกลุ่มบุญรอดฯ
 • จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ จากเดิมตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยโครงสร้าง ผู้บริหารของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นดังนี้

 • วุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
 • ปิยะ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ
 • วาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ
 • สันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร
 • จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • พลิษศร์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการ
 • ปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ
 • วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการ

สำหรับในส่วนของผู้บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 • วุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
 • ภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา