ถอดความสำเร็จของ “สิงห์” กับภารกิจโครงการ Big Brother เสริมศักยภาพธุรกิจ SME

สิงห์สวมวิญญาณพี่สอนน้องภายใต้โครงการ Big Brother เตรียมเดินทางเข้าสู่ปีที่ 3 ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SME หวังเพิ่มศักยภาพสูงขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้โตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจ SME ฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทย

แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะมีการลงทุนจากภาคเอกชน หรือองค์กรยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ แต่เชื่อหรือไม่ว่าภาพรวมของธุรกิจไทย 99.7% เป็น SME หรือที่เรียกกันว่าผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม เป็นแรงผลักดันสำคัญสามารถขับเคลื่อน GDP ประเทศไทยได้ 40%

ในขณะที่อีก 0.3% เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถสร้างแรงขับเคลื่อน GDP ถึง 60% อีกทั้งในส่วนของแรงงานพบว่าธุรกิจ SME มีการใช้แรงงานสูงถึง 70% ของแรงงานไทยทั้งหมด อีก 30% เป็นแรงงานในธุรกิจขนาดใหญ่

เรียกว่าเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันพอสมควร เพราะถ้าดูจากประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ธุรกิจ SME จะมีบทบาทกับเศรษฐกิจของประเทศเกินกว่า 55-60% เลยทีเดียว และมีการใช้แรงงานที่น้อยลง

เพราะฉะนั้นจึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมต้องมีการผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพราะจะได้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยที่ธุรกิจ SME มี Paint Point ที่แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจ

โจทย์ของหอการค้าไทย ต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ SME ให้ได้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เห็นการร่วมมือกันของทั้งภาครัฐ และเอกชนในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้เติบโตยิ่งขึ้น เรียกว่าเป็นทิศทางอันดีที่ได้เห็นเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

Thailand Smart Center (TSC) เป็นหน่วยงานหนึ่งของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพ และการบริการของผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีองค์กรพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ให้การสนับสนุน เพื่อพัฒนาธุรกิจ 4 ประเภทหลักของประเทศ ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่าย, ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ, และธุรกิจการเกษตร

พลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ Thailand Smart Center (TSC) กล่าวว่า

“Thailand Smart Center แต่เดิมเป็นชื่อ Thailand SME Center เราอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์ของธุรกิจ SME ที่ภาพลักษณ์ภายนอกบางคนมองว่าเป็นธุรกิจเล็กๆ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยที่ผ่านมาได้เห็นภาครัฐ และเอกชนทำโครงการเต็มไปหมด แต่ทำสะเปะสะปะเหมือนจุดพลุที่มาทีเดียวแล้วหายไป จึงอยากทำโครงการที่ช่วยเหลือ SME ได้จริงๆ”

พลิษศร์จึงริเริ่มโครงการ Big Brother ขึ้นมา โดยได้ดึงทีมงาน “สิงห์” มาร่วมทำในโครงการนี้ ใจความสำคัญของโครงการนี้เป็นเหมือนโครงการในรูปแบบ “พี่สอนน้อง” ไม่ใช่โครงการฝึกอบรมทั่วไป แต่เป็นเหมือนคนให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ การทำการตลาด การวางกลยุทธ์ ทำให้เกิดการพัฒนาด้วยตัวเอง กระตุ้นให้เกิดการคิดพัฒนาวางแผนด้วยตัวเอง

ทำความรู้จักโครงการ Big Brother

โครงการ Big Brother เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สสว. หอการค้าไทย และ 14 องค์กรใหญ่ ในการช่วยให้ธุรกิจ SME มีการเติบโตด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ทั้งการสร้างแบรนด์ การขาย การตลาด การผลิต เป็นในรูปแบบของ “พี่สอนน้อง”

จุดเด่นของโครงการนี้คือการจับคู่องค์กรใหญ่ กับธุรกิจ SME ที่มีรูปแบบธุรกิจใกล้เคียงกัน เรียกองค์กรใหญ่ว่าเป็นพี่เลี้ยง และธุรกิจ SME ว่าเป็นน้องเพื่อความใกล้ชิดกัน โดย 1 องค์กรจะมีน้องๆ หลายธุรกิจ

โครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว ความสำเร็จจาก Big Brother Season 1 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 77 ราย ทางโครงการคัดเลือกเหลือเพียง 57 ราย และสามารถสร้างยอดขายเพิ่มได้ประมาณ 500 ล้านบาท แต่มาในปีนี้ Big Brother Season 2 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 123 ราย สามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นหลังจากจบโครงการรวม 1,500 ล้านบาท

โดยความสำเร็จจากโครงการนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถึง 300% จากการที่บริษัทพี่เลี้ยงที่เป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ รวมถึง “บุญรอดบริวเวอรี่” หรือสิงห์  ได้เข้ามาให้คำแนะนำในการทำธุรกิจ

หัวใจสำคัญของโครงการนี้ก็คือการค้นหาจุดอ่อน และจุดแข็งของธุรกิจ SME จากนั้นทำการแก้ปัญหาเพื่อปิดจุดอ่อนเหล่านั้น เพื่อสร้างยอดขาย และการเติบโตทางธุรกิจให้ได้

พลิษศร์ ได้พูดปิดท้ายว่า “โครงการนี้ไม่ใช่การที่ต่างคนต่างทำ แต่ต้องมีการสื่อสารพูดคุยกันทุกเดือน ช่วยกันทำให้บริษัทน้องดีขึ้นๆ ไม่ใช่แค่สอน แต่แบ่งพี่เลี้ยง 14 บริษัท ดูแลบริษัทน้อง 7-8 บริษัท

ซึ่งโครงการ Big Brother ทำให้เห็นภาพว่าสภาหอการค้าไทยเข้ามาสนับสนุนในรูปแบบใหม่ จากแต่เดิมเป็นการถ่ายทอดวิชาการล้วนๆ เปลี่ยนเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทำอย่างไรให้เขาประสบความสำเร็จ เป็น Intensive Program ที่ช่วยยกระดับศักยภาพของธุรกิจ SME ไทย”

สรุป

ธุรกิจ SME เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทย แต่ปัญหาสำคัญของ SME คือการขาดประสบการณ์ การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ การที่มีโครงการ Big Brother เข้ามาไม่ได้ช่วยแค่ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโตอย่างเดียว แต่ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจระดับประเทศอีกด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา