น้ำดื่มสิงห์ฉลากเด็กหาย คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards 2020

น้ำดื่มสิงห์คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards 2020 สาขา Social Empowerment จากโครงการ “คืนดวงใจให้แม่ return heart to home” ที่จัดขึ้นโดย Enterprise Asia (เอ็นเตอร์ไพร์ส เอเชีย) องค์กรพัฒนาเอกชนที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย

สำหรับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 เป็นการกย่องและชิดชูเกียรติธุรกิจในภูมิภาคเอเชียที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย ในสาขา Social Empowerment หรือการสร้างความเข้มแข็งในสังคม จากโครงการ “คืนดวงใจให้แม่ return heart to home” น้ำดื่มสิงห์ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา นำภาพเด็กที่หายไปอย่างยาวนาน 5 คนมาติดบนฉลากขวดน้ำดื่มสิงห์ จำนวน 50 ล้านขวดกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อช่วยตามหาเด็กที่สูญหาย โดยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง

นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม ถึงสถานการณ์เด็กหาย ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และปัญหาเด็กหายเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไท ซึ่งหลังเปิดตัวน้ำดื่มสิงห์ฉลากเด็กหาย ลงสู่ตลาดเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 บนขวดน้ำดื่มสิงห์ขนาด 750 และ 600 มิลลิลิตร ผ่าช่องทางจำหน่ายและกระจายสินค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวน้ำดื่มสิงห์ฉลากเด็กหายนี้ ในช่องทางมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ในประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม 

นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียนี้ เปิดเผยว่า ความสำเร็จจากการรับรางวัลในครั้งนี้ ขอมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา กลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลัง ผู้ที่ทำงานอย่างหนักในการติดตามเด็กหายจำนวนมาก ทำให้สังคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงปัญหาดังกล่าว

ในปีนี้มีโครงการของบริษัทชั้นนำและผู้นำธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชีย ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 จำนวน 81 โครงการ จากผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า 200 โครงการ จาก 19 ประเทศทั่วเอเชีย โดยเกณฑ์การตัดสินผู้รับรางวัล จะพิจารณาจากโครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง มีการเชื่อมโยงกับชุมชนการวิเคราะห์ความต้องการสามารถ มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติจริง ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ ความมีส่วนร่วมของผู้นำความเป็นหนึ่งเดียวและความต่อเนื่อง

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา