ประเทศพัฒนาแล้ว ว่าที่ผู้นำสิงคโปร์คนต่อไปบอก “จากนี้จะออกนโยบาย ต้องถามประชาชนก่อน”

สิงคโปร์ในอนาคตจะเป็นสิงคโปร์ที่ “เราต้องสร้างร่วมกัน” และ “เราจะเปลี่ยนจากรัฐบาลที่ทำงานเพื่อประชาชน เป็นรัฐบาลที่ทำงานกับประชาชน” รองนายกสิงคโปร์ กล่าว

Singapore
Singapore Photo: Shutterstock

เพื่ออนาคตที่ดีของสิงคโปร์ รัฐบาลจะถามประชาชนก่อนออกนโยบาย

เฮง สวีเกียต (Heng Swee Keat) รองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและว่าที่ผู้นำของสิงคโปร์คนต่อไป ได้พูดในงานสัมมนา REACH-CNA ซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์ โดยระบุว่า “สิงคโปร์รุ่นที่ 4 [สิงคโปร์เรียกว่า 4G leaders ซึ่งหมายถึง ผู้นำรุ่นใหม่ของพรรค] มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพลเมือง”

รองนายกสิงคโปร์ บอกว่า มีทั้งหมด 4 เรื่องที่นับจากนี้ต่อไป รัฐบาลสิงคโปร์จะสอบถามประชาชนก่อนที่จะออกนโยบาย ได้แก่

  1. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
  2. ที่อยู่อาศัย
  3. เรื่องเกี่ยวกับเยาวชนคนหนุ่มสาว
  4. นโยบายทางสังคม

คำถามก็คือ สิงคโปร์จะทำอย่างไรบ้าง?

  • ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ผู้นำสิงคโปร์บอกว่า คนสิงคโปร์วัยหนุ่มสาวตื่นตัวอย่างมากกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งที่เรากระทำต่อสิ่งแวดล้อมในวันนี้จะส่งผลโดยตรงต่ออนาคต และพวกเขาคือผู้ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกอนาคต “การกระทำในวันนี้จึงสำคัญ”

รัฐบาลสิงคโปร์ที่นำโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ จะสร้างความร่วมมือกับประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเพื่อหาทางออกร่วมกันที่เป็นรูปธรรม และออกเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

  • ที่อยู่อาศัย

ในด้านที่อยู่อาศัย รัฐบาลที่นำโดยกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ จะเข้าไปทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ รวมถึงสร้างความรู้สึกเป็นชุมชน (sense of community) ที่เข้มแข็งให้กับชาวสิงคโปร์

  • เรื่องเกี่ยวกับเยาวชนคนหนุ่มสาว

ในส่วนนี้กระทรวงวัฒนธรรม จะเข้าไปพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือกับคนหนุ่มสาวทั่วประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนสร้างวิสัยทัศน์สำหรับสิงคโปร์ในปี 2025 ผ่านทาง Youth Action Plan ที่จะนำมาสร้างเป็นนโยบายของประเทศต่อไป

  • นโยบายทางสังคม

กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวจะเข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆ และจะร่วมมือกับผู้นำในภาคธุรกิจ สมาคมการค้า สภาหอการค้า และสหภาพต่างๆ เพื่อทำให้ประชาชนชาวสิงคโปร์มีงานที่ดีในอนาคต

เฮง สวีเกียต รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ บอกด้วยว่า อนาคตของสิงคโปร์เป็นอนาคตที่ต้องสร้างร่วมกัน สิ่งที่สำคัญคือ “ความเชื่อมั่นของรัฐบาลและประชาชนคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ” แต่ “การจะทำให้ประชาชนเชื่อใจได้ รัฐบาลต้องใช้ความจริง และแม้ว่าความจริงนั้นจะยาก หรือไม่ได้รับความนิยมแค่ไหน รัฐบาลก็จำเป็นต้องทำ”

และถึงที่สุดแล้ว สิงคโปร์ในอนาคตจะเป็นประเทศที่รัฐบาลกับประชาชนทำงานร่วมกัน เพราะ “เราจะเปลี่ยนจากรัฐบาลที่ทำงานเพื่อประชาชน เป็นรัฐบาลที่ทำงานกับประชาชน”

  • ชวนฟังคลิปเต็มของรองนายกสิงคโปร์ได้ที่คลิปด้านล่างนี้

ที่มา – Channelnewsasia

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา