สิงคโปร์ออกมาตรการชดเชยค่าจ้างให้ทุกบริษัทในประเทศสูงถึง 75% เริ่มเดือนเมษายนเป็นต้นไป

มาตรการช่วยเหลือบริษัทและคนทำงานในสิงคโปร์โดยรัฐบาล

Singapore

ช่วยเหลือบริษัทในประเทศให้รอดพ้นวิกฤตไปได้

บริษัทในสิงคโปร์ ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดๆ จะได้รับเงินชดเชยค่าจ้างให้กับพนักงานจากรัฐบาลเป็นจำนวนสูงถึง 75% โดยจะเริ่มในเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป

การช่วยเหลือเงินชดเชยค่าจ้างในส่วนนี้จะนับที่ค่าเงินเดือนเฉลี่ยของคนสิงคโปร์ที่ 4,600 ดอลลาร์ หรือประมาณ 100,000 บาท ดังนั้นด้วยเงินเดือนเฉลี่ยที่ 100,000 บาทต่อเดือน รัฐบาลสิงคโปร์จะช่วยจ่ายเงินค่าจ้างในส่วนนี้แทนบริษัทในช่วงวิกฤตโควิด-19 สูงสุดที่ประมาณ 75,000 บาทต่อเดือน

เงินชดเชยค่าจ้างส่วนนี้อยู่ในแผนงบประมาณของสิงคโปร์ที่เรียกว่า “Solidarity Budget” ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่เอาไว้ใช่ในการสู้วิกฤตโควิด-19 ทั้งช่วยเหลือประชาชนทั่วไป คนทำงาน และบริษัทในประเทศ

แม้มาตรการนี้จะช่วยเหลือทุกธุรกิจและทุกอุตสาหกรรม แต่เงินค่าชดเชยค่าจ้างลดหลั่นไปตามผลกระทบที่ได้รับ โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูงมากอย่างการท่องเที่ยวจะได้รับเงินชดเชยค่าจ้างสูงที่สุดคือ 75% ตามมาด้วยธุรกิจร้านอาหารจะได้รับเงินชดเชยค่าจ้าง 50% ส่วนบริษัทในภาคส่วนอื่นๆ อย่างน้อยที่สุดจะยังได้รับเงินชดเชยค่าจ้าง 25%

ประเมินว่า พนักงานในบริษัททั่วสิงคโปร์จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านคน

Heng Swee Keat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ ระบุว่า วัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินชดเชยค่าจ้างแทนบริษัทในช่วงวิกฤต เนื่องจากรัฐบาลต้องการช่วยลดต้นทุนของบริษัท และรวมถึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่ปลดพนักงาน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา