ยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ของสิงคโปร์ ตั้งกองทุนนวัตกรรม 1 พันล้านเหรียญ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ในบรรดาประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ปฏิเสธไม่ได้ว่า “สิงคโปร์” คือประเทศที่อยู่อันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา หรือทรัพยากรมนุษย์ ล่าสุด สิงคโปร์ กำลังตั้งกองทุนนวัตกรรมมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยเหลือบริษัทในประเทศที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมให้พร้อมแข่งขันในอนาคตอันใกล้

Photo: Pixabay

เพราะเศรษฐกิจในอนาคต จะวัดกันที่ นวัตกรรม

สิงคโปร์กำลังอยู่ในช่วงการตั้งกองทุนนวัตกรรมมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (หรือประมาณ 718 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีชื่อว่า The Makara Innovation Fund โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ กับบริษัททุนในประเทศอย่าง Makara Capital กองทุนนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือบริษัทที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมในเชิงธุรกิจ รวมถึงมีความต้องการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ สิงคโปร์มองว่า กองทุนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ ระบุว่า กองทุนนี้จะลงทุนกับบริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์ประมาณ 10 ถึง 15 ราย ตกแล้วประมาณ 30 – 150 ล้านเหรียญสิงคโปร์ต่อ 1 บริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันด้านนวัตกรรมระดับโลกในอนาคต และเชื่อมั่นว่ากองทุนนี้จะสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจได้อีกไม่ต่ำกว่า 1.5 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ที่จริงแล้ว กองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติของคณะกรรมการเศรษฐกิจอนาคต (The Committee on the Future Economy) โดยเป็นคณะกรรมการของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ต้องการหาแนวทางสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในอีกหลายปีข้างหน้า คณะกรรมการมองว่า สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม และที่สุดแล้วจึงกลายมาเป็นกองทุนเพื่อการสนับสนุนนวัตกรรมตัวนี้

Daren Tang ซีอีโอสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ มองว่า “กองทุนนี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ในอนาคตสิงคโปร์สามารถเป็นศูนย์กลางด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้”

นอกจากนี้ ยังวางแผนที่จะเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็น 2 เท่าจากเดิม ให้มีจำนวนถึง 1,000 คนใน 5 ปีนับจากนี้ให้ได้ และจะให้มีการอบรมบุคลากรไม่ต่ำกว่า 4,000 คนในทุกปี

กราฟของ Bloomberg แสดงจำนวนผู้จดสิทธิบัตรที่เพิ่มมากขึ้นของสิงคโปร์ในช่วงหลายปีมานี้

ถ้าดูข้อมูลดัชนี้ชี้วัดด้านนวัตกรรมในปี 2017 สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 6 ของทั้งโลก นำหน้าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล และยังเป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีการจดสิทธิบัตรสูงสุด (นับผู้จดสิทธิบัตรต่อประชากร 1 ล้านคน) รองลงมาจากเกาลีใต้ และญี่ปุ่น

จากข้อมูลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เผยด้วยว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่จดสิทธิบัตรสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะมีผู้ถือสิทธิบัตรถึง 10,814 คน ในปี 2015

ที่มา – Bloomberg

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา