“ถ้าเทียบกับประเทศอื่น คนรุ่นใหม่ของเราโชคดี เพราะการศึกษาของเราออกแบบมาดี” รมต. อาวุโสสิงคโปร์กล่าว

Singapore Student
Photo: Shutterstock

สอนคนรุ่นใหม่ให้ยืดหยุ่น มีทักษะ พร้อมรับอนาคตทุกรูปแบบ

ในโลกยุคหลังโควิดที่งานหายากขึ้น เศรษฐกิจชะลอตัว รูปแบบของงานเปลี่ยนไป งานเก่าๆ บางอย่างอาจถูกละทิ้ง แต่ในขณะเดียวกันงานใหม่ๆ หรืองานที่เป็นที่ต้องการของตลาดย่อมต้องเกิดมีขึ้นอย่างแน่นอน

Teo Chee Hean รัฐมนตรีอาวุโสของสิงคโปร์ กล่าวใน Facebook LIVE โดยระบุว่า ในยุคที่ตลาดแรงงานผกผันและเปลี่ยนแปลงสูง สิ่งที่ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ทำ คือการสร้างความยืดหยุ่น (flexibility) คุณค่า (values) และทักษะต่างๆ (skills) ที่จะเตรียมกำลังของชาติให้พร้อมกับ “งาน” ในทุกรูปแบบ

“คนรุ่นใหม่ในประเทศของเราโชคดี ถ้าเทียบกับคนรุ่นใหม่ในประเทศอื่นๆ นั่นก็เป็นเพราะเราทุ่มเทออกแบบระบบการศึกษาอย่างหนัก … ในระบบการศึกษาของเรา เราทำให้ภาคการศึกษายังมีความสำคัญต่อคนรุ่นใหม่ ทำให้พวกเขามีความพร้อมทั้งต่องานและต่อโลกเมื่อเขาจบการศึกษาออกไป” รัฐมนตรีอาวุโสสิงคโปร์กล่าว

สิ่งที่ระบบการศึกษาสิงคโปร์ให้ความสำคัญ สรุปโดยย่อได้ดังนี้ เช่น ทักษะด้านดิจิทัล, ทักษะด้านการสื่อสาร, การเชื่อมโยงความรู้ และความยืดหยุ่นเพื่อพร้อมรับมือกับงานและอนาคตที่ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งรัฐมนตรีอาวุโสสิงคโปร์ กล่าวด้วยว่า “ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ของเรามีทักษะทุกอย่างที่ว่ามา และรวมถึงวิธีคิดเหล่านี้ด้วย”

ที่มา – Channelnewsasia

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา