ระดับสิงคโปร์ยังไม่พอ ผลวิจัยชี้ ต้องเร่งเพิ่มแรงงานไอทีอีก 1.2 ล้านคนในประเทศ เพื่อคงความสามารถการแข่งขันในอนาคต

สิงคโปร์

เพิ่มแรงงานไอทีมหาศาล คือทางรอด

งานวิจัยที่มีชื่อว่า Unlocking APAC’s Digital Potential: Changing Digital Skill Needs and Policy Approaches จัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และเศรษฐศาสตร์ AlphaBeta ระบุว่า สิงคโปร์ต้องการคนทำงานด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านคนภายในปี 2568 หรือในอีก 5 ปีนับจากนี้ เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

พูดให้เห็นภาพคือ สิงคโปร์ต้องการแรงงานอีกกว่าครึ่งของตลาด (55%) ที่มีอยู่มีทักษะดิจิทัล ในรายงานระบุว่า คนทำงานในสิงคโปร์ต้องการการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลรวมกว่า 23.8 ล้านคนตั้งแต่ปี 2563-2568 ซึ่งแน่นอนว่า การเตรียมความพร้อม ต้องทำตั้งแต่ในระดับนักเรียน-นักศึกษา และรวมถึงกลุ่มคนว่างงานหรือไม่ได้ทำงานในปัจจุบัน ต้องนำมาเข้ากระบวนการการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าถึงโอกาสของการทำงานในอนาคต

ทักษะที่แรงงานสิงคโปร์ต้องมีเพื่อแข่งขันในเศรษฐกิจแห่งโลกอนาคต ได้แก่

  • การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์
  • ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์
  • ฝ่ายสนับสนุนการทำงานของซอฟต์แวร์
  • การพัฒนาเว็บ-ซอฟต์แวร์-เกม
  • การสร้างแบบจำลองข้อมูลขนาดใหญ่ และวิเคราะห์ Big Data
Lee Hsien Loong ลี เซียน ลุง
SINGAPORE – MAY 07: Prime Minister and the Secretary General of the People’s Action Party, Lee Hsien Loong smiles at the media through a bus window after casting his vote at a polling station on May 7, 2011 in Singapore. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

ทั้งรัฐและเอกชนต้องร่วมมือกัน

งานวิจัยระบุด้วยว่า การจะพัฒนาแรงงานทักษะไอทีต้องใช้ความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างเช่น “ทักษะคลาวด์คอมพิวติ้ง” ซึ่งถือเป็นทักษะที่จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานภายในปี 2568

โดยสำหรับสิงคโปร์แล้ว หนึ่งในตัวขับเคลื่อนสำคัญของทักษะระบบคลาวด์ให้กับแรงงานในตลาดนั้น ทางรัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศลงทุนกว่า 3.5 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ เพื่อพัฒนานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถทำงานบนบริการคลาวด์ ซึ่งจะต้องใช้ทักษะคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อช่วยให้บริการแบบดิจิทัลแก่ประชาชนและธุรกิจ

ด้านของ AWS แพลตฟอร์มคลาวด์ของ Amazon ได้เปิดโครงการฝึกอบรมมากกว่า 500 หลักสูตร โดยได้จำลองห้องปฏิบัติการและการฝึกอบรมเสมือนจริงที่ให้บริการตลอดทั้งวัน โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่าน AWS Training and Certification สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา AWS ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับสูงของสิงคโปร์ 6 แห่ง ซึ่งได้รวมเนื้อหาการศึกษาที่ออกแบบโดย AWS เข้ากับหลักสูตรหลักด้านเทคโนโลยีและหลักสูตรอนุปริญญา AWS ยังนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์แบบเรียนรู้ด้วยตนเองฟรีสำหรับนักเรียนในด้าน cloud career pathways ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังเป็นที่ต้องการ เช่น วิศวกรระบบคลาวด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ นักวิทยาศาสตร์ machine learning และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์ของ AWS แพลตฟอร์มคลาวด์ของ Amazon, รายงานการวิจัยเรื่อง “Unlocking APAC’s Digital Potential: Changing Digital Skill Needs and Policy Approaches” สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา