สวัสดีไทยแลนด์ 4.0 สิงคโปร์เตรียมยกเลิกการสอบเด็กประถม-มัธยม ชี้การเรียนไม่ใช่การแข่งขัน

สิงคโปร์เตรียมยกเลิกการสอบในหลายระดับชั้น จุดประสงค์คือต้องการให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ไม่ต้องคร่ำเคร่งกับการสอบ และการตัดเกรดมากเกินไป เพราะการเรียนรู้ในยุคถัดไปคือ “การเรียนรู้เพื่อชีวิต”

Photo: Shutterstock

เพราะการเรียนไม่ใช่การแข่งขัน และเกรดก็ไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิต

ปัจจุบันนักเรียนชั้นป. 1 ของสิงคโปร์จะไม่มีการจัดสอบใดๆ อยู่แล้ว แต่ล่าสุดนโยบายใหม่ระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป จะยกเลิกการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคของนักเรียนชั้นป. 2 เช่นเดียวกัน ส่วนนักเรียนชั้นป. 3, ป. 5, ม. 1 และม. 3 ก็จะยกเลิกการสอบกลางภาคเท่านั้น แต่จะมีผลในอีก 3 ปีหลังจากนี้

Ong Ye Kung รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาของสิงคโปร์ บอกว่า เหตุผลของการยกเลิกการสอบในโรงเรียน เพราะต้องการให้เกิดความสมดุลของ “ความสุขในการเรียนรู้” และ “การแข่งขันในการศึกษา”

“สิงคโปร์เก่งกาจอยู่แล้วในด้านการศึกษา เพราะฉะนั้น หากเราจะผ่อนคลายการแข่งขันทางการศึกษาลงสักนิด มันก็ไม่ได้กระทบต่อประสิทธิผลของการศึกษาโดยรวม”

  • คำถามก็คือ ถ้าไม่สอบแล้วจะวัดผลนักเรียนอย่างไร?
Photo: Shutterstock

กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ ระบุว่า เมื่อมีการวัดผลนักเรียนจากการสอบน้อยลง คุณครูจะทำหน้าที่ในการรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยคุณภาพ(ความสุขในการเรียนรู้) ไม่ใช่ปริมาณ(ผลคะแนนจากการสอบ)

“ตอนนี้คุณครูในสิงคโปร์เหมือนรถไฟความเร็งสูง รีบเร่งทั้งการสอน ทั้งการสอบ เพื่อวัดและประเมินผลเด็กนักเรียน ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะหยุดพักกันสักหน่อย”

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์ บอกด้วยว่า โลกในวันข้างหน้า เป็นสิ่งที่ยากแก่การคาดเดา เพราะฉะนั้นการศึกษาที่เตรียมนักเรียนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะที่ยืดหยุ่น พร้อมปรับตัว และมีมุมมองต่อโลกแบบสากลจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  • “การเรียนรู้เพื่อชีวิต” หรือ Learn for Life คือศัพท์ใหม่ในแวดวงการศึกษาของสิงคโปร์ ที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้นมา

“การเรียนรู้เพื่อชีวิตคือคุณค่า เป็นทั้งทัศนคติและทักษะที่นักเรียนจำเป็นต้องมี เพราะถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สามารถยกระดับสังคม มันคือทักษะของโลกในอนาคต และมันควรถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรในระบบโรงเรียนของเรา”

ที่มา – Straitstimes

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา