สิงคโปร์เตรียมจำกัดจำนวนแรงงานต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการ

สิงคโปร์ได้มีแผนร่างงบประมาณในปีนี้นั้นเตรียมที่จะจำกัดแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการที่ได้รับผลมากที่สุด เพื่อที่ชาวสิงคโปร์จะได้มีโอกาสในการหางานและเปลี่ยนงานมากขึ้น

ภาพจาก Pixabay

เฮง สวีเกียต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสิงคโปร์ นำเสนอร่างแผนงบประมาณประจำปีนี้ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยแผนร่างงบประมาณในปีนี้นั้นเตรียมที่จะจำกัดแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจภาคการบริการ ซึ่งภายในปี 2021 ธุรกิจภาคการบริการแต่ละที่จะมีสัดส่วนสำหรับชาวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 35% จากปัจจุบันอยู่ที่ราวๆ 40%

ขณะเดียวกันแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตจ้างงานหรือ S Pass ที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีฝีมือมาก และได้ค่าจ้างขั้นต่ำที่ 2,300 เหรียญสิงคโปร์ หรือราวๆ 52,000 บาทขึ้นไปนั้นก็ได้รับผลกระทบด้วย จากสัดส่วน 15% ของธุรกิจนั้นๆ จะเหลือเพียงแค่ 13% เท่านั้นภายในปี 2021 หลังจากจำนวนแรงงานที่มี S Pass เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

สำหรับเหตุผลในการลดสัดส่วนแรงงานจากต่างประเทศของสิงคโปร์ในครั้งนี้เพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับชาวสิงคโปร์  ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในสิงคโปร์ที่ขณะนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันสำหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่าง ภาคการผลิต ภาครับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงอัตราส่วนของแรงงานต่างชาติไว้เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้เตรียมจัดสรรงบประมาณปีละ 1,200 ล้านเหรียญสิงคโปร์จนถึงปี 2021 สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และเปลี่ยนสายงานไปยังสายงานใหม่ๆ ทางด้านกระทรวงแรงงานเองก็ได้จัดตั้งโปรแกรมฝึกอบรมแรงงานที่สามารถเปลี่ยนแรงงานให้มีทักษะมากขึ้นและสามารถเปลี่ยนข้ามสายงานได้ หรือเรียกว่า CSP ไปยังธุรกิจที่ต้องการแรงงานจำนวนมากเช่น โปรแกรมเมอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้คุ้มค่า ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีงานทำอีกด้วย

ที่มาSingapore Budget 2019, South China Morning Post, CNA

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
คอลัมนิสต์ Brand Inside เขาคือผู้ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ รวมไปถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ