สิงคโปร์เตรียมจำกัดจำนวนแรงงานต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการ

สิงคโปร์ได้มีแผนร่างงบประมาณในปีนี้นั้นเตรียมที่จะจำกัดแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการที่ได้รับผลมากที่สุด เพื่อที่ชาวสิงคโปร์จะได้มีโอกาสในการหางานและเปลี่ยนงานมากขึ้น

ภาพจาก Pixabay

เฮง สวีเกียต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสิงคโปร์ นำเสนอร่างแผนงบประมาณประจำปีนี้ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยแผนร่างงบประมาณในปีนี้นั้นเตรียมที่จะจำกัดแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจภาคการบริการ ซึ่งภายในปี 2021 ธุรกิจภาคการบริการแต่ละที่จะมีสัดส่วนสำหรับชาวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 35% จากปัจจุบันอยู่ที่ราวๆ 40%

ขณะเดียวกันแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตจ้างงานหรือ S Pass ที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีฝีมือมาก และได้ค่าจ้างขั้นต่ำที่ 2,300 เหรียญสิงคโปร์ หรือราวๆ 52,000 บาทขึ้นไปนั้นก็ได้รับผลกระทบด้วย จากสัดส่วน 15% ของธุรกิจนั้นๆ จะเหลือเพียงแค่ 13% เท่านั้นภายในปี 2021 หลังจากจำนวนแรงงานที่มี S Pass เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

สำหรับเหตุผลในการลดสัดส่วนแรงงานจากต่างประเทศของสิงคโปร์ในครั้งนี้เพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับชาวสิงคโปร์  ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในสิงคโปร์ที่ขณะนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันสำหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่าง ภาคการผลิต ภาครับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงอัตราส่วนของแรงงานต่างชาติไว้เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้เตรียมจัดสรรงบประมาณปีละ 1,200 ล้านเหรียญสิงคโปร์จนถึงปี 2021 สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และเปลี่ยนสายงานไปยังสายงานใหม่ๆ ทางด้านกระทรวงแรงงานเองก็ได้จัดตั้งโปรแกรมฝึกอบรมแรงงานที่สามารถเปลี่ยนแรงงานให้มีทักษะมากขึ้นและสามารถเปลี่ยนข้ามสายงานได้ หรือเรียกว่า CSP ไปยังธุรกิจที่ต้องการแรงงานจำนวนมากเช่น โปรแกรมเมอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้คุ้มค่า ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีงานทำอีกด้วย

ที่มาSingapore Budget 2019, South China Morning Post, CNA

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ