สยามพิวรรธน์ ส่งเสริมความภูมิใจประเทศเจ้าภาพ APEC 2022 ร่วมสะท้อนคุณค่าและศักยภาพองค์กรแห่งความยั่งยืนของไทยใน APEC Showcase Green Press Center

การที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 นอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศที่มีต่อประเทศไทย และสามารถต่อยอดไปสู่การลงทุน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการ และโชว์ศักยภาพของไทยในหลาย ๆ ด้านให้ปรากฏสู่สายตาคนทั้งโลกแล้ว อีกหนึ่งมิติการประชุมครั้งนี้ยังทำให้องค์กรระดับประเทศของไทย อย่าง สยามพิวรรธน์ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจนี้ โดยทำหน้าที่พันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Official Communication Partner)  และมีโอกาสได้นำเสนอศักยภาพขององค์กรไทยด้านความยั่งยืนใน APEC Showcase Green Press Center  สามารถสะท้อนภาพลักษณ์การดำเนินธุรกิจมาตรฐานระดับโลกของภาคเอกชนไทยได้เป็นอย่างดี

siampiwat

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เป็นหนึ่งในองค์กรระดับประเทศของไทย ที่ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลก โดยเป็นผู้สนับสนุนหลักในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ APEC 2022 ในทุกศูนย์การค้าในเครือของสยามพิวรรธน์อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งในช่วงการจัดงาน ยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ อาทิ งานนิทรรศการประกวดภาพถ่าย APEC Photo Contest 2022 Exhibition และ ICONSIAM APEC Showcase ที่ไอคอนสยาม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการประชุมเอเปคมากขึ้น

siampiwat

นอกจากนั้น สยามพิวรรธน์ยังมีส่วนร่วมกับการประชุม APEC 2022 อย่างเข้มข้นและให้ความร่วมมือในหลากหลายมิติ โดยคุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมนำเสนอความคิดเห็นในการประชุมของ ABAC : APEC Business Advisory Council ภายใต้หัวข้องาน “Thriving as Businesswomen leader in Asia Pacific” เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านธุรกิจและความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อพัฒนาบทสรุปและข้อเสนอแนะทางธุรกิจเฉพาะด้านยื่นต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 

siampiwat

และที่โดดเด่นมากที่สุด คือการได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค ที่สยามพารากอน และไอคอนสยาม และร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับและข้อเสนอสุดพิเศษให้แก่สมาชิกเอเปคผู้ถือ “บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค” หรือ APEC Business Travel Card (ABTC) พร้อมเอกสิทธิ์เหนือระดับ และสิทธิประโยชน์หลากหลายอีกด้วย 

บทบาทของสยามพิวรรธน์ในการประชุมเอเปคครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หรือเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผ่านผู้บริหารระดับสูงขององค์กร รวมทั้งให้การต้อนรับประเทศสมาชิกเอเปคด้วยมาตรฐานและความเชี่ยวชาญขององค์กรเท่านั้น แต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศ ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำเสนอศักยภาพขององค์กรไทยด้านความยั่งยืน ใน APEC Showcase Green Press Center ผ่านแนวคิด “การสร้างคุณค่าสู่มูลค่า” (Universe of Value) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของสยามพิวรรธน์

siampiwat

ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เปิดเผยว่า ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก เรามีความตั้งใจนำเสนอโชว์เคสการสร้างความยั่งยืนของสยามพิวรรธน์บนพื้นฐานความคิด “การสร้างคุณค่าสู่มูลค่า” (Universe of Value) บนแพลตฟอร์มธุรกิจที่เปิดกว้างสู่ความสำเร็จร่วมกัน ให้ความสำคัญกับการแบ่งปันประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย (Share Value) โดยผนึกกำลังร่วมกับหลากหลายพันธมิตร (Co-Creation) เพื่อสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย  สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วน และสร้างความยั่งยืนผ่านทุกกระบวนการและในทุกธุรกิจที่ดำเนินการ (Sustainable Value In Process) เป็นการสร้างการเติบโตร่วมกัน ทั้งกับผู้คน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ มาโดยตลอด ในการประชุม APEC 2022 สยามพิวรรธน์ยังพร้อมนำเสนอผลงานและความสำเร็จของเรา ตลอด 63 ปีที่ผ่านมาในการเป็นผู้พัฒนาสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก และยังคงยืนหนึ่งในความเป็น Global Top of Mind ทั้งในใจผู้คน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ  รวมทั้งอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักของ APEC 2022 ในครั้งนี้ นั่นคือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance.” 

siampiwat

องค์กรระดับประเทศอย่าง สยามพิวรรธน์นับเป็นองค์กรที่สื่อสารคำว่า Open ได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มที่เปิดกว้างสู่โอกาสความสำเร็จร่วมกัน โดยเปิดพื้นที่ทั้งในศูนย์การค้าและบน Digital platform ให้เป็น Open platform ที่สร้างโอกาสพร้อมผลักดันคนไทยที่มีศักยภาพเพื่อนำไทยไปสู่เวทีโลก สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งในด้านความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) และการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Well-growing) ในการสร้างงานสร้างอาชีพหลากหลายมิติ และร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยสร้างแบรนด์ร้านค้าในศูนย์การค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ยกตัวอย่าง พื้นที่ขายสินค้า สุขสยาม (Sook Siam) ที่สามารถสร้างยอดขายใน 4 ปีผ่านมา กว่า 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนมากกว่า 3,000 รายจาก 77 จังหวัดทั่วไทย หรือ ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่รวมผลงานจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุด ผลักดันให้ช่างไทยทำธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด และขยายไปสู่ต่างประเทศ รวมทั้ง ODS (Objects of Desire Store) ความร่วมมือกับกรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์และงานออกแบบที่โดดเด่นของดีไซเนอร์ที่ชนะรางวัลมาแล้วรวมกว่า 130 แบรนด์

siampiwat

อีกทั้งยังสอดรับกับ Connect ด้วยการเชื่อมพันธมิตร คู่ค้า ร้านค้า เพื่อร่วมฟื้นฟูและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 

โดยผนึกพันธมิตรชั้นนำ ครอบคลุมกว่า 50 รายจาก 13 กลุ่มอุตสาหกรรม เข้าสู่ระบบนิเวศธุรกิจ (Ecosystem) ทั้งยังสร้างธุรกิจและโครงการที่เป็นต้นแบบในการปฏิวัติวงการค้าปลีกจากหลักการ Sharing Economy  นำเสนอประสบการณ์เหนือความคาดหมายที่เกิดจากการร่วมสร้าง และรังสรรค์ ทั้งใน Physical Platform และ Digital Platform ให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความสำเร็จร่วมกันหลายโครงการ ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างเห็นได้ชัด 

siampiwat

สยามพิวรรธน์ยังมุ่งเดินหน้าสร้างความสมดุล หรือ Balance ผ่านการสร้างความยั่งยืนผ่านทุกกระบวนการ

และในทุกธุรกิจที่ดำเนินการเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันต่อทุกภาคส่วน (Sustainable Value for Positive Impact) ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม และ การมีส่วนร่วม (Diversity, Equality, Inclusion) สร้างให้เกิดโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับทุกชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทุกโครงการด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทุกพื้นที่  หรือการยกระดับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้โครงการ “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” เปิด Recycle Collection Center  จุดรับขยะแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกของประเทศไทย ณ สยามพารากอน หรือแม้กระทั่งการเปิดร้านต้นแบบที่จำหน่ายสินค้ารักษ์โลก อย่าง อีโค่โทเปีย (ECOTOPIA) ควบคู่ไปกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย อย่างโครงการโซลาร์ รูฟท็อป ช่วยผลิตไฟฟ้าใช้ในอาคาร รวมทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 14,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ton CO.2.e) หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 858,800 ต้นตลอด 8 ปีที่ผ่านมา เป็นต้น

siampiwat

ทั้งนี้ แนวคิด “การสร้างคุณค่าสู่มูลค่า” (Universe of Value)  ของสยามพิวรรธน์ ซึ่งสอดรับกับหัวข้อหลักของ APEC 2022 จะถูกถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านจัดแสดงภายในพื้นที่ APEC Showcase Green Press Center ฮอลล์ 5-8 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสยามพิวรรธน์สร้างความโดดเด่นด้วยการออกแบบโครงสร้างบูธ งานสานสีทองแห่งความรุ่งเรือง คล้ายกับ “ชะลอม” ตราสัญลักษณ์ของงานเอเปค โดยใช้เศษวัสดุจากโรงงานเหล็กนำมาขึ้นรูป อีกทั้งโครงสร้างภายในบูธยังผลิตด้วยวัสดุ Upcycling จากไม้เทียมที่ใช้วัสดุ Recycle อีกทั้งยังจัดแสดงข้อมูลผ่านจอดิจิทัล 360 องศาขนาดใหญ่ และ Graphic Board Lightbox  ซึ่งภายหลังการจัดแสดงครั้งนี้ ยังสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต  จึงเป็นการสะท้อนภาพองค์กรแห่งความยั่งยืนของสยามพิวรรธน์ได้อย่างชัดเจน  

ยิ่งไปกว่านั้น ภายในบูธยังมีมุมสาธิตงานหัตถศิลป์จากไอคอนคราฟต์ และสุขสยาม สร้างสรรค์งานดีไซน์ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านความร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ  มีกิจกรรมหลากหลายไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน อาทิ การแกะหนังตะลุง การทำหัวโขนจิ๋ว การเขียนผ้าบาติก การทำขนมช่อม่วงโดย CHADA Tea Boutique การทำน้ำปรุง – น้ำหอมตำรับไทย และงาน High-Class ปักผ้าไหมไทย โดยแบรนด์ LIVE LIFE DETAIL อีกด้วย

siampiwat

ทุกบทบาทที่สยามพิวรรธน์ลงมือทำและให้ความร่วมมือใน APEC 2022 ครั้งนี้ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและประโยชน์ที่สะท้อนกลับเชิงบวกมายังประเทศไทย และถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับโลกอย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา