รัฐไทยประกาศ “ช้อปช่วยชาติ” ลดหย่อนภาษี 15,000 บาทแล้ว

ภาพ pexels.com

ในที่สุดมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายในประเทศก็กลับมาอีกรอบ โดยมีลักษณะคล้ายกับครั้งก่อน คือหากผู้บริโภคที่เป็นบุคคลธรรมดาไปซื้อสินค้าในระหว่างวันที่ 14 – 31 ธ.ค. สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15,000 บาท/ราย

อย่างไรก็ตามยังมีสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้ นั่นคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, น้ำมันที่ใช้เติมรถยนต์ หรือยานพาหนะ รวมถึงยนต์, รถจักรยานยนต์ และเรือ

**/ เพิ่มเติม/ และยังมีไฮไลต์สำคัญ คือ คนที่ไม่มีรายได้ หรือไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะไม่สามารถซื้อสินค้าเพื่อไปลดหย่อนภาษีตามโครงการนี้ได้ ดังนั้นต้อง คิดให้หนักก่อนช้อป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา