ผ่านฉลุย! ผู้ถือหุ้น True-dtac เห็นชอบควบรวมบริษัท True โหวตผ่าน 99.37% dtac เห็นชอบ 89%

ผ่านฉลุย! ผู้ถือหุ้น ทรู อนุมัติการควบรวมกิจการกับ ดีแทค เป็นเอกฉันท์ 99.37% ส่วนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดีแทคสัดส่วน 89% โหวตผ่านอนุมัติแผนควบรวมกับทรู

ทรู

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ประกาศว่า คณะกรรมการบริหารดีแทคมีมติเห็นชอบในการควบรวมกิจการกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู หลังจากผ่านขั้นตอนในการสอบทานกิจการ (Due Diligence) และมีมติให้ดำเนินการตามข้อตกลงกับทรูเพื่อจัดตั้งบริษัทเทคโนโลยี-โทรคมนาคมใหม่ (Telecom-Tech Company)

ซึ่งขั้นตอนถัดไปของการควบรวมคือ “ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท”

แต่ล่าสุด ผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทให้ความเห็นชอบในการควบรวมบริษัทเป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ถือหุ้นทรูอนุมัติการควบรวมกิจการกับดีแทคเป็นเอกฉันท์ 99.37% ส่วนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดีแทคสัดส่วน 89% โหวตผ่านอนุมัติแผนควบรวมกับทรู

ทางฝั่งดีแทคได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,272ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,042,541,308 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 86.2629 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,367,811,000 หุ้น 

โดยบริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (joint venture) ของบริษัทแม่ของทั้ง dtac และ True คือ Telenor Asia และ CP Holding Ltd. ได้แสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ และได้ยืนยันว่าจะรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ ที่ราคา 50.50 บาทต่อหุ้นข้างต้น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้น

ที่มา – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา