“จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ” ประโยชน์ที่มากกว่าของกิจการที่ต้องการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

“การจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ” เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการ ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด การตัดสินใจเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงถือเป็นก้าวสำคัญของการสร้างความเติบโตให้กับบริษัท 

นอกจากกิจการจะได้รับเงินทุน “ที่ไม่มีดอกเบี้ย” และไม่ต้องคืนเงินต้น เพื่อต่อยอดธุรกิจแล้ว บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯยังได้รับประโยชน์อื่นๆด้วย ได้แก่ 

1) การจัดการเงินทุน ไม่ว่าจะเป็นการออกตราสารหนี้ หรือตราสารอื่นๆ เพื่อระดมเงินลงทุนเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์ในการกู้เงินโดยไม่ต้องมีสินทรัพย์ส่วนตัวเป็นหลักประกัน 

2) การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งการสร้าง Branding  การเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือขององค์กรจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน  การดำเนินกิจการภายใต้การดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ การเพิ่มโอกาสสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งจากนักลงทุนไทยและต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ การดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยสื่อสารผ่านรายงานต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ  กำหนดและ 

3) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทเป็นที่รู้จัก และเพิ่มอำนาจในการต่อรอง 

4) การเชื่อมโยงทางธุรกิจ ในไทยและต่างประเทศ

สรุป 

การจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เพียงแต่กิจการจะได้เงินลงทุนที่ไม่มีดอกเบี้ยในการขยายกิจการ และต่อยอดทางธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้ว กิจการนั้นๆ ยังได้รับประโยชน์อื่นๆ ทั้งทางการการจัดการทางการเงินของกิจการ โอกาสในการระดมทุนที่มากกว่า สิทธิประโยชน์ในการกู้เงินยังรวมถึงการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง เป็นที่รู้จัก มีมาตรฐานในการดำเนินงาน มีความน่าเชื่อถือ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องด้วยรายงานทางการเงิน และเพิ่มโอกาสในการหาทีมงานคุณภาพ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ 

ทั้งนี้หากสนใจการเข้าใจจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zV95T8

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา