ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมขายหุ้นถูกติดป้าย SP วันที่ 1 ก.ค. 2019 จ่อเผยรายชื่อ 20 มิ.ย.นี้

เมื่อมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯที่ทำผิดกฎเกณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะติดป้ายชื่อที่หุ้นเพื่อเตือนนักลงทุน รวมถึงมีบทลงโทษ เช่น หุ้นติดป้าย SP (SUSPENSION) จะห้ามการซื้อขายหุ้นจดทะเบียนชั่วคราว มากกว่า 1 รอบ

แต่จากเดือนเม.ย. 2562 ที่ผ่านมา ทางตลท.เริ่มใช้เกณฑ์ SP ใหม่ นำมาสู่การเปิดขายหุ้นที่ถูก SP ในวันที่ 1 ก.ค. 2562 นี้

ภาพจาก Shutterstock

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเปิดซื้อขายหุ้นถูก SP นาน   เริ่ม 1 .. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. (SET) เตรียมเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว 1 เดือนในช่วงวันที่ 1-31 ก.ค. 2562 สำหรับหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (SP) ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3 เดือน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

  1. SP เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
  2. เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน และไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายชั่วคราวมาก่อน
  3. ไม่ถูกสั่งให้เพิกถอนก่อนวันที่จะเปิดซื้อขายชั่วคราว

ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์วันที่ 20 มิ.ย. นี้ 

อย่างไรก็ตามทุกหลักทรัพย์ติด SP ที่จะเริ่มเปิดให้ซื้อขายชั่วคราวในนี้ ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance คือผู้ซื้อต้องชำระเงินก่อนการซื้อทั้งจำนวน และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขาย

โดยหลังจากวันที่ 31 ก.ค. 2562 หลักทรัพย์จะถูก SP (ห้ามซื้อขาย) ต่อไปจนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหรือแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายตามปกติได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักทรัพย์สามารถซื้อขายต่อไปได้ตามสภาพความเป็นจริง จะไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันที่ 1 ก.ค. 2562 หรือวันแรกที่มีการซื้อขาย ทั้งนี้ ข้อมูลการซื้อขายของหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้จะไม่รวมคำนวณในข้อมูลสถิติของตลาดหลักทรัพย์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา