SEAC ซีแอคเตรียมอัพสกิลคนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี จับมือพาร์ทเนอร์ ส่งหลักสูตรชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์คนและองค์กรทุกระดับ

seac

SEAC ซีแอคกับเป้าหมายสุดท้าทาย

แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตโรค COVID-19 ระบาด แต่การฟื้นตัวนั้นมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงคนในองค์กร และเยาวชนที่จะเป็นแรงงานของชาติในอนาคตต้องปรับตัวเช่นกัน

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (ซีแอค) เล่าให้ฟังว่า ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา SEAC (ซีแอค) เข้าไปช่วยองค์กรต่าง ๆ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่า 1.5 ล้านคน ทั้งฝั่งหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน ผู้นำผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

SEAC (ซีแอค) จึงรุกเดินหน้าแผนธุรกิจประจำปี 2565 ด้วยเป้าหมายยกระดับการเรียนรู้ให้คนไทยกว่า 1 ล้านคนภายในปี 2568 และให้เกิดเรื่องราวดี ๆ ที่ SEAC (ซีแอค) ช่วยผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ อีก 1 แสนเรื่องราว อย่างในปีที่ผ่านมาที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการเรียนรู้ให้คนไทยหลายกลุ่ม เช่น การเข้าไปช่วยอัพสกิลวิธีคิดและทักษะที่จำเป็นให้แก่กลุ่มเด็กพิเศษกว่า 50 คนผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จนสามารถสร้างโอกาสการเข้าทำงานให้กับผู้เรียนกลุ่มนี้ได้ เป็นต้น

seac

ดีไซน์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนุก และ “อยากเรียนอีก”

การจะไปถึงเป้าหมายสร้างการเรียนรู้ให้คนไทย 1 ล้านคนภายในปี 2568 SEAC (ซีแอค) ไม่ได้มีเพียงแค่หลักสูตรคุณภาพ แต่มีการปรับกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกเรียนรู้ อยากเรียนมากกว่านี้ และไม่เบื่อที่จะเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ

“เราไม่ได้มีแค่ลูกค้า แต่มีแฟนพันธุ์แท้ที่มองว่าเราสร้างประโยชน์ให้คนไทยได้จริง ยิ่งถ้าเราทำให้พวกเขา และคนไทยคนอื่นรู้สึกสนุกในการเรียนรู้ และอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ตลอดเวลา ตรงกับเป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิต โอกาสที่จะไปถึงเป้าหมาย 1 ล้านคนก็เป็นไปได้”

ทั้งนี้เพื่อให้สนุกเรียนรู้ SEAC (ซีแอค) จึงออกแบบหลักสูตรใหม่ที่เหมาะสมกับคนไทยยุคนี้โดยมีส่วนผสม 5 แกนหลักนี้คือ

 • Global Content เนื้อหาคุณภาพและนำไปใช้ได้จริงจากสถาบันชั้นนำระดับโลก
 • Design การออกแบบประสบการณ์ และหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้เรียนและองค์กรธุรกิจบนบริบทของสังคมไทย
 • Technology เทคโนโลยีที่ทำให้การมีส่วนร่วมในหลักสูตรเป็นเรื่องง่าย ทำให้ผู้เรียนสนุกอยากเรียน และเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
 • Experienced Trainers ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้อย่างมีพลัง
 • Learning Community สังคมแห่งการเรียนรู้ที่คนหลากหลายความเชี่ยวชาญ ต่างอาชีพ ต่างวัยมารวมกลุ่มเรียนรู้จากกันและกัน

seac

โดยในปีนี้ SEAC (ซีแอค) ปักหมุดไปที่คนสองกลุ่มคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง และกลุ่มคนในองค์กรที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อยกระดับตัวเองและธุรกิจ

seac

4 กลุ่มคนรุ่นใหม่ กับการเรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง

โดยหากเริ่มจากกลุ่มเยาวชนจะแบ่งได้ 4 กลุ่มย่อยด้วยกันคือ

 • เยาวชน ผ่านการนำ Life Skills และ Future Work Skills พร้อมรูปแบบการสอนใหม่ ๆ จาก ฟินแลนด์ และสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขา
 • คนรุ่นใหม่ที่พึ่งก้าวสู่ตลาดแรงงาน เมื่อความรู้แค่ในรั้วมหาวิทยาลัยอาจยังไม่พอ ทำให้ SEAC (ซีแอค) นำชุดทักษะจำเป็นในโลกการทำงานสมัยใหม่ โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีใบรับรองจากต่างประเทศแบบเข้มข้น และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเตรียมความพร้อมได้อย่างทันท่วงที
 • คนที่กำลังมองการการเติบโตในสายอาชีพ เพราะทักษะในปัจจุบันกว่า 40% ต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ใช้กับยุคนี้ได้ SEAC (ซีแอค) จึงนำหลักสูตร และเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาช่วย Upskill และ Reskill ได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด และใช้งานได้จริง
 • เจ้าของกิจการ SME เนื่องจาก SME ตอนนี้เติบโตลำบาก และบางรายอาจประสบปัญหาทางธุรกิจ ดังนั้น การมีหลักสูตรที่ช่วยให้เขาก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และหาโอกาสใหม่ ๆ SEAC (ซีแอค) จะเข้าไปช่วยสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกันได้

“นักเรียนนักศึกษาที่แสวงหาทางเดิน และอาชีพที่ใช่ พนักงานที่ต้องการความก้าวหน้าท่ามกลางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและเจ้าของกิจการที่ต้องการสร้างธุรกิจให้เติบโต ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คนทำงานยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ๆ” นิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Product Director, YourNextU by SEAC กล่าว

4 กลุ่มคนในองค์กรที่ต้องติดอาวุธความเป็นผู้นำยุคใหม่

ด้านกลุ่มคนในองค์กรที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อยกระดับตัวเอง และองค์กร สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ

 • ผู้นำทุกระดับขององค์กร เพราะปัจจุบันการทำงานด้วยตัวคนเดียวประสบความสำเร็จได้ยาก และผู้นำในองค์กรหลายคนนำทีมด้วยวิธีเดียวกัน แม้จะต่างคน ต่างสถานการณ์ ซึ่งมักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงตามความคาดหวัง ทำให้ SEAC (ซีแอค) สรรหาคอร์สพัฒนาชุดภาวะผู้นำจากสถาบัที่เป็นตำนานระดับโลกอย่าง The Ken Blanchard และพิสูจน์กับคนไทยมาแล้วกว่า 30 ปี
 • ผู้มากความสามารถ (Talent) คนกลุ่มนี้ถือเป็นส่วนสำคัญขององค์กร เพราะเป็นคน 10-15% ขององค์กร แต่สร้างผลลัพธ์ให้องค์กรถึง 80% ดังนั้นถ้าพวกเขาพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โอกาสที่จะสร้างผลประโยชน์ให้องค์กรย่อมสูงขึ้น
 • ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaker) เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลานี้ และหากองค์กรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้อง ย่อมเป็นความได้เปรียบ ทำให้ SEAC (ซีแอค) ร่วมมือกับองค์กรระดับโลก นำเสนอหลักสูตรซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง สร้างนวัตกรรม และต่อยอดผลลัพธ์ได้แบบทวีคูณ
 • ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรภาครัฐ และเอกชน ด้วยหลักสูตร Executive Education รวมถึงเครื่องมือบริหารจัดการองค์กรที่เฉียบคมและทันสมัย ผ่านการร่วมมือกับสถาบันชั้นนำระดับโลก เช่น Michigan’s Ross School of Business, Stanford Center for Professional Development และ IMD เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้บริหารพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

“ต่อจากนี้ องค์กรทุกขนาดกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการทรานฟอร์มองค์กรแล้ว แต่จะเป็นการทรานฟอร์มในวิธีคิด ทักษะ และรูปแบบการทำงานของบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อยกระดับความสุข และประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น” บุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Custom Solutions Product Director, SEAC

ทั้งหมดนี้คือ เป้าหมายและแผนการเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความรู้ให้กับคนไทยของ SEAC (ซีแอค) แม้จะท้าทายด้วยยอด 1 ล้านคนภายในปี 2568 จากเดิมที่ต้องใช้เวลา 30 ปีถึงจะได้ 1.5 ล้านคน แต่ด้วยการร่วมมือจากพาร์ทเนอร์จำนวนมาก ซึ่งเป็นองค์กรและสถาบันการเรียนรู้ชั้นนำระดับโลก และความตั้งมั่นในการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะกับคนไทย โอกาสไปถึงเป้าหมายดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องยาก

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Branded Content เป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์