หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ เปลี่ยนชื่อเป็น InnovestX มุ่งพัฒนา “นวัตกรรมการลงทุน แห่งอนาคต”

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS ประกาศผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊กว่าได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX Securities Co., Ltd.) ชื่อย่อ INVX 

ทั้งนี้ บริษัทแจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลในระบบเทรด (ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า) และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป 

บริษัทระบุว่า สาเหตุที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปเพื่อเดินหน้าตามแผนพัฒนาทางธุรกิจ สอดรับกับทิศทางของกลุ่ม เอสซีบี เอกซ์ (SCBX) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนให้มากยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ

โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ กับธุรกรรมการลงทุน พอร์ตการลงทุนเดิม เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่มีกับบริษัทฯ แต่อย่างใด ลูกค้าสามารถใช้บริการต่างๆ จากบริษัทฯ ได้ตามปกติ

บริษัทฯ ระบุว่า ยังคงเป็นบริษัทในเครือ SCBX และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนครบวงจร พร้อมสร้างนวัตกรรมการลงทุนแห่งอนาคต ภายใต้กรอบและการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าต่อไป

ที่มา – SCBS

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

บาส รชต สนิท - นักข่าว นักเขียน ที่ Brand Inside | สนใจด้าน Future of Work, สิทธิคนทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การเมืองโลก, ปัญหาทุนนิยม และ สิทธิมนุษยชน