SCB Group เริ่มขยับ! ล่าสุด SCB Tech X ประกาศตำแหน่ง CEO ตั้งเป้าสู่ FinTech ระดับภูมิภาค

หลังจากประกาศโครงการ SCB Group ใหม่เพื่อแยกธุรกิจใหม่กับธุรกิจธนาคารออกจากกัน เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงาน ไม่ติดปัญหาด้านกฎระเบียบแบบที่ผ่านมา ล่าสุด บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB Tech X) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ให้บริการนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการธนาคารและไม่เกี่ยวกับการธนาคารแบบครบวงจรแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร และกลุ่มลูกค้าทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้ง ตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับภารกิจสำคัญในการเป็นหัวเรือใหญ่นำ SCB Tech X เพื่อช่วยผลักดันสถาบันการเงินพัฒนาบริการต่างๆ ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในโลกยุคดิจิทัล

scb tech x

SCB Tech X บริษัทในกลุ่มไทยพาณิชย์ (SCB Group) ประกาศความพร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจร มุ่งให้คำปรึกษา ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์มและโซลูชันทางดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน พร้อมทั้งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของลูกค้าในระยะยาวท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.scbtechx.io

ตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญคือ การนำ SCB Tech X สู่การเป็นผู้นำด้านฟินเทคแพลตฟอร์มในภูมิภาคอาเซียนภายใน 5 ปี

ตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มากด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญด้าน Technology Operations and Platforms โดยร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2554 มีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทสำคัญในการร่วมวางโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีให้กับธนาคาร ก่อนหน้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ นายตรัยรัตน์ มีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กรขนาดใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในตำแหน่ง Executive IT Specialist มากว่า 21 ปี และ บริษัท ABB ประเทศไทย จำกัด ในตำแหน่ง Project Engineer ด้านการศึกษา นายตรัยรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา