ชื่นชมพนักงาน SCB สาขาเทอร์มินอล 21 โคราช ช่วยเหลือลูกค้าจากเหตุ #กราดยิงโคราช

ทำดีต้องชื่นชม พนักงาน SCB สาขาเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 คน รับสารแสดงความขอบคุณจาก อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร พร้อมเสื้อสามารถ SCB HERO จากผู้จัดการใหญ่

เนื้อหาในสารแสดงระบุว่า พนักงาน SCB ได้ปฏิบัติหน้าที่อันแสดงออกถึงความมีน้ำใจ ในการช่วยเหลือห่วงใยลูกค้า จนเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการตัดสินใจอย่างมีสติ จนทำให้ลูกค้าของธนาคาร และประชาชนที่เข้ามาอาศัยหลบภัยในสาขาธนาคาร สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ไปได้ด้วยความปลอดภัย

ผลจากการใช้หัวใจ และสติอันเต็มเปี่ยมในการปฏิบัติงานแม้ยามคับขัน ทำให้ได้รับคำชื่นชมจำนวนมากจากทั้งลูกค้า ประชาชน และสื่อมวลชน ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธนาคาร ถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามของ ‘คนไทยพาณิชย์’ อันสอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารฯ ในการมุ่งมั่นที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด”

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา