ไทยพาณิชย์เปิดงบครึ่งปีแรก 2019 กำไรสุทธิ 20,132 ล้านบาทลดลง 10.4% จากปีก่อน

เมื่อธุรกิจธนาคารมีความท้าทายมากขึ้น ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ครึ่งปีแรกนี้กำไรสุทธิลดลง 10.4% มีสาเหตุจากอะไร?

ภาพจาก Shutterstock

ผลประกอบการนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยครึ่งปีแรกของปี 2019 มีจุดสำคัญดังนี้

กำไรสุทธิอยู่ที่ 20,132 ล้านบาท ลดลง 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมากจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานจากกฎหมายแรงงานใหม่ (เมื่อไตรมาส 1 ปี 2019) และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงเพราะการยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล รวมถึงรายได้จากการรับประกันภัยที่ลดลง

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 50,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
โดยเติบโตจากสินเชื่อของธนาคาร และที่ผ่านมาธนาคารปรับพอร์ตสินเชื่อโดยเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 20,362 ล้านบาท ลดลง 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 34,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นเพราะการดำเนินงานของโครงการ Transformation เข้าสู่ช่วงสุดท้ายน่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายการลงทุนส่วนนี้หมดไป 

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ท่ 68,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนี้เสียใหม่ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมโภคภัณฑ์เกษตร สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเช่าซื้อ

ส่วนการขายหุ้น SCB Life ทางธนาคารไทยพาณิชย์คาดว่าจะได้รับค่าตอบบแทน 92,700 ล้านบาท  ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการโอนหุ้นเสร็จสิ้นภายในปี 2019

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา