ผลสำรวจในไทยยืนยัน เด็กจบใหม่ถ้าเปลี่ยนงานบ่อย เงินเดือนพุ่งจริง บางรายสูงสุด 40%

ผลการสำรวจนี้เป็นของ SCB EIC ที่ทำการสำรวจข้อมูลผู้สมัครงาน (resume) ออนไลน์จำนวนกว่า แสนรายจากเว็บไซต์หางานในประเทศไทย

Photo: Shutterstock

เปิดเงินเดือนเฉลี่ย จบมัธยม ปริญญาตรี-โท-เอก ต่างกันเท่าไหร่?

SCB EIC ระบุว่า จากการสำรวจเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นของคนที่จบการศึกษาในระดับชั้นต่างๆ เป็นไปดังนี้

  • ระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่า จะอยู่ที่ราว 1.4 หมื่นบาท
  • ระดับปริญญาตรี (ซึ่งเป็นคนส่วนมากของกลุ่มตัวอย่าง ประมาณ 84% ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมด) มีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ราว 1.7 หมื่นบาท
  • ระดับปริญญาโท 2.4 หมื่นบาท
  • ระดับปริญญาเอกจะมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ราว 3.6 หมื่นบาท

เด็กจบใหม่เปลี่ยนงานบ่อย เงินเดือนพุ่ง ยังคงเป็นความจริง

เด็กจบใหม่ที่ว่านี้ หมายถึง คนทำงานที่ยังมีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 2 ปี และเปลี่ยนงานบ่อยในช่วงแรก (คำว่าบ่อยในที่นี้คือ 1-3 ครั้ง) โดยการเปลี่ยนตำแหน่งงานหมายรวมถึงทั้งที่ย้ายฝ่าย หรือเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กร และย้ายสถานที่ทำงาน

  • ผลสำรวจ พบว่า ผู้สมัครที่มีการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งงาน 1-3 ครั้ง โดยเฉลี่ยจะมีเงินเดือนในงานล่าสุดสูงกว่า 20-40% เมื่อเทียบกับเงินเดือนตอนเริ่มทำงานของตนเอง 

แต่ถ้าเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป ก็ไม่ได้ส่งผลดีขนาดนั้น

ผลสำรวจระบุต่อว่า สำหรับคนทำงานที่ยังมีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 2 ปี แต่เปลี่ยนงานถึง 4 ครั้ง เงินเดือนในงานล่าสุดจะสูงกว่าเพียง 10% เมื่อเทียบกับเงินเดือนตอนเริ่มทำงานของตนเอง

  • สิ่งนี้สะท้อนว่า การเปลี่ยนงานบ่อยเกินไปขณะที่อายุงานยังน้อยอาจไม่ได้ส่งผลดีเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสำหรับกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน ปีขึ้นไป ความถี่ของการเปลี่ยนตำแหน่งงานซึ่งอาจเกิดได้จากทั้งการเลื่อน-ย้ายตำแหน่งภายในองค์กร หรือการย้ายที่ทำงาน มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเงินเดือนตอนเริ่มทำงานอย่างชัดเจน

  • สิ่งนี้สะท้อนถึงความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่มากขึ้นของผู้สมัครอันนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งในองค์กรหรือการได้โอกาสในการย้ายงานที่บ่อยขึ้นซึ่งนำไปสู่เงินเดือนที่มากขึ้น

ที่มา – บทวิเคราะห์ของ SCB EIC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา