เริ่มแล้ว! SCB และ KBank ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝาก เงินกู้ มีผล 30 มกราคม 66 นี้

ธนาคารเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลัง กนง. มีมติเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จากเดิม 1.25% ต่อปีเป็น 1.50% ต่อปี เมื่อ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ล่าสุดมี SCB และ KBank เริ่มทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยแล้ว

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ย ดังนี้

  • ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย MLR MOR และ MRR 0.10% – 0.20% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.520% เป็น 6.620% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.150% เป็น 6.350% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.745% เป็น 6.895% ต่อปี

โดบอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

KBank, กสิกรไทย

ขณะเดียวกัน KBank หรือธนาคารกสิกรไทย ก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยเช่นกัน ดังนี้

  • ธนาคารกสิกรไทยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้สูงขึ้น 0.10-0.25%
  • ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อย 0.10% และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทอื่น ดังนี้
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับจาก 6.37% เป็น 6.57%
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับจาก 6.74% เป็น 6.89%
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับจาก 6.50% เป็น 6.60%

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ให้มีผลในวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ที่มา – SCB, KBank

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา