ศึกษาการ Transform องค์กรครั้งใหญ่ของ SC Asset กับการเป็น Living Solutions Provider ให้ทุกคน

ปกติภาพขององค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในสายตาคนทั่วไปก็คงไม่พ้น “บริษัทสร้างบ้าน-คอนโดฯ” แต่นั่นมันคงเป็นเรื่องเก่าแล้ว เพราะ SC Asset หนึ่งในผู้นำของธุรกิจนี้ในไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

ผู้ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยคือเป้าหมาย

ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้ในปี 2550 ทางบริษัทได้กำหนดค่านิยม หรือ Core Value ไว้ 4 ตัวประกอบด้วย 2C2A คือ ช่างคิด ช่างสร้างสรรค์ผลงาน (Create), ใส่ใจลูกค้า (Care), ตอบสนองต่อความต้องการอย่างรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น (Active) และ มีความเป็นมืออาชีพ (Ability) ซึ่งมันก็ถูกใช้งาน และทำให้ตัวธุรกิจเติบโตมาถึงตอนนี้ แต่ถ้าจะให้โตไปมากกว่านี้ เราจะหยุดอยู่ที่เดิมไม่ได้

“เราต้องการเป็น Living Solutions Provider ให้กับทุกคน แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้ เราก็ต้องปรับเปลี่ยน Core Value เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับองค์กร แต่เราอยากให้พนักงานทุกคนคิดทุกครั้งว่าอยากสร้างทุกเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกคนภายใต้แนวคิด “รู้ใจ” เหมือนเดิม เพื่อเดินหน้าธุรกิจในยุคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

4 กลยุทธ์ใหม่ของ SC Asset เพื่อภาพลักษณ์ใหม่

สำหรับ 4 กลยุทธ์ใหม่ที่จะทำให้วัฒนธรรมองค์ของ SC Asset เปลี่ยนไปหลังจากนี้ประกอบด้วย

  • Re-Invention
  • Co-Creation
  • Quality First
  • Top-Line Growth

โดย Re-Invention จะมีหลักการสำคัญ 3 ประการคือ Digitize ที่จะเน้นการปรับเปลี่ยนงานเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล เช่นการนำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบโจทย์ที่สุด, Design หรือการออกแบบ Solution ใหม่ๆ ที่รองรับในอนาคต และ Developer ที่ใช้ความเชี่ยวชาญด้านอสังหาฯ นำเรื่องทั้งหมดมารวมกัน

ส่วนเรื่อง Co-Creation จะใช้การร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งต่อจาก Re-Invention ซึ่งการเกิดขึ้นทั้งสองเรื่องนั้นก็จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า และบริการได้อัตโนมัติ ก็เท่ากับได้ Quality First ทันที และเมื่อมีคุณภาพดี การบริหารรายได้ และยอดขายที่เติบโต หรือ Top-Line Growth ก็ดีขึ้นได้ไม่ยาก

ทั้งนี้การเกิดขึ้นของกลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของ Core Value ตัวใหม่ที่ทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วมในการคิด โดยเริ่มจาก Burning Platform ที่กระตุ้นให้พนักงานทุกคนต้องเปลี่ยนตัวเอง ผ่านการจัดงาน Town Hall หรือการประกาศนโยบายใหม่ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพื่อผลลัพธ์ในการส่งมอบเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกคน

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีกว่าเดิมต้องมาใน 1 ปี

อย่างไรก็ตามหลังจากจัดงาน Town Hall แล้ว ทาง SC Asset ก็เตรียมคัดเลือก SC Team Robin คือ กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นตัวแทนสื่อสารกับพนักงานทั้งหมด ในการร่วมกันออกแบบวัฒนธรรมตัวใหม่ขององค์กรที่บ่งบอกตัวตน และรวบรวมการกำหนดกรอบพฤติกรรม ค่านิยม ความคิด ให้ซึมซับไปกับการทำงาน ตลอดจนสามารถพัฒนาและหล่อหลอมกลายเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กรได้ ซึ่งเป็น Core Value ตัวใหม่ที่น่าจะสรุปได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ( Partner / Founder Slingshot Group)

สำหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป (Slingshot Group) ที่ปรึกษาการวางกลยุทธ์การพัฒนาผู้นำและองค์กรชั้นนำระดับประเทศไทย มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญต่อการรวาง Strategy ทั้งยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล(HR) และการวางแผนการสื่อสารร่วมกับพนักงานทั้งหมด เพื่อผลักดันให้พนักงานเอสซีฯ เข้าใจ และตระหนักถึงวิสัยทัศน์ใหม่องค์กรฯ ที่จะร่วมกัน ดูแลการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญนี้ให้

ขณะเดียวกัน เพื่อปรับรูปแบบการทำงานให้ล้อไปกับยุคดิจิทัลมากขึ้น SC Asset ก็มีการสร้างแอพลิเคชั่น “SC In One” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้สื่อสารระหว่างพนักงานทุกคนอยู่บน Platform กลางที่สามารถติดตามข่าวสาร และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในรูปแบบใหม่สำหรับพนักงานทุกคน โดยมีฟังก์ชันต่างๆ อาทิ

  • TOOK9 ช่วยในการนับก้าว มีการจัดอันดับ เพื่อสนับสนุน Wellness Program
  • Flexible Benefit มีสวัสดิการที่ตอบสนอง Life Style ของพนักงาน โดยพนักงานเป็นผู้เลือกเอง
  • Flexible Time พนักงานเลือกเวลาทำงานได้

สรุป

การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ของ SC Asset ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะการจะก้าวเป็นอะไรที่มากกว่าแค่คนสร้างบ้าน หรือคอนโดฯ แถมยังตั้งเป้าว่าอยากเป็นเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกคน ผ่านนวัตกรรม และความเข้าใจในทุกมุมการอยู่อาศัย ดังนั้นคงต้องจับตาว่าหลังจากนี้ SC Asset จะเดินหน้าไปในทิศทางไหน และอย่างไร

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา