ประกันออมทรัพย์ การลงทุนง่ายๆ ที่หลายคนมองข้าม

พอพูดถึงประกันชีวิต หลายคนในวัยทำงานคงให้ความสำคัญน้อยกว่าประกันสุขภาพหรือประกันประเภทอื่นๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าเหมือนเราจ่ายเบี้ยไปเรื่อยๆ เฉยๆ ไม่ได้เหมือนประกันสุขภาพที่สามารถใช้เคลมค่ารักษาพยาบาลได้ กว่าจะถึงเวลาที่ได้เงินก็เป็นหลังจากเราเสียชีวิตไปแล้ว แต่จริงๆ แล้วมีประกันชีวิตอยู่แบบหนึ่งที่มีสามารถออกดอกผลจากเบี้ยประกันที่เราเสียไป พร้อมทั้งคุ้มครองชีวิตของเราไปพร้อมกันด้วย ประกันแบบนี้เรียกว่า “ประกันออมทรัพย์” หรือ “ประกันสะสมทรัพย์”

ประกันออมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นรูปแบบหนึ่งของประกันชีวิตที่จะให้ความคุ้มครองในแบบของประกันชีวิตและเมื่อเราจ่ายเบี้ยประกันครบตามกำหนดของแต่ละแผนประกัน ทางประกันก็จะจ่ายเงินก้อนให้กับเราคืน แต่หากเสียชีวิตก่อนที่จะครบสัญญา ทางประกันจะจ่ายเงินเอาประกันตามที่ระบุในสัญญาให้กับทายาทหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยที่ประกันออมทรัพย์จะมีจุดสังเกตง่ายๆ เลยก็คือหลังชื่อของประกัน จะมีเลข x/x อยู่ เช่น 15/25 หมายถึงชำระเบี้ยประกัน 15 ปี รับผลตอบแทนและความคุ้มครอง 25 ปี 

ข้อดีของประกันออมทรัพย์
  • คุ้มครองผู้เอาประกันเหมือนประกันชีวิตรวมถึงสร้างความมั่นคงในรูปแบบของการออมเงิน ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่มีความแน่นอน ไม่ผันผวน ไม่มีความเสี่ยง
  • ผลตอบแทนที่ได้จากประกันออมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษี
  • ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 1 แสนบาท
  • หลังจากครบสัญญา จะมีเงินก้อนให้รับตามสัญญาและแผนของประกัน
ข้อสังเกตของประกันออมทรัพย์
  • ประกันออมทรัพย์แม้จะได้ผลตอบแทนที่คล้ายกับการออมเงินในบัญชีออมทรัพย์แต่เราเบิกหรือถอนเงินได้เหมือนบัญชีออมทรัพย์ หากต้องการนำเงินออกมาต้องทำเรื่องการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งเหมือนการบอกเลิกสัญญาการทำประกันเพื่อรับเบี้ยที่เราจ่ายไปคืนกลับมา แต่ว่าเงินที่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทำการส่งเบี้ยประกัน
  • ผลตอบแทนไม่สูง ไม่เหมือนกับการลงทุนหุ้น กองทุน 
  • ทุนประกันไม่ได้สูงเท่าประกันชนิดอื่นๆ ในจำนวนเงินเบี้ยประกันที่จ่ายต่อเดือน

รายละเอียดของประกันออมทรัพย์แต่ละบริษัทจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการส่งเบี้ยประกันและระยะเวลาคุ้มครอง ดังนั้น ควรศึกษาและเปรียบเทียบอย่างละเอียด นำเบี้ยที่ส่งและจำนวนเงินที่จะได้คืนของแต่ละบริษัท แต่ละประกัน มาเปรียบเทียบกันเพื่อประกอบการตัดสินใจ หากสนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันที่สนใจได้เลย

จะเห็นได้ว่าประกันออมทรัพย์ก็เป็นหนึ่งทางเลือกในการออมเงินและคุ้มครองชีวิตรวมทั้งสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับเราได้อย่างดี รวมถึงใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย หากคุณกำลังมองหาประกันชีวิตสักตัว ประกันออมทรัพย์ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเลย

ที่มา aommoney.com, FINNOMENA, aiaplanner.com

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา