#SaveKorat น้ำใจจากบริษัทไทยหลั่งไหลเพื่อชาวโคราช

ภาพจาก Shutterstock

จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก มีบริษัท องค์กร หลากหลายแห่งแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น พร้อมได้มอบความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ และนี่เป็นส่วนหนึ่งในน้ำใจจากบริษัทต่างๆ ที่หลั่งไหลเพื่อชาวโคราช #SaveKorat

AIS ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงพี่น้องชาวโคราช ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน โดยเอไอเอสร่วมมอบความช่วยเหลือ ดังนี้

  1. เอไอเอส โดยโครงการคนเก่งหัวใจแกร่ง มอบทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี ให้กับบุตรของผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ 1 ทุน โดยเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถม 1 – ปริญญาตรี ปีละ 5,000 – 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและสาขาที่เรียน จนกระทั่งจบปริญญาตรีรวมมูลค่าทุนสูงสุด ทุนละ 200,000 บาทต่อคน โดยขณะนี้ กำลังประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและครอบครัวผู้ประสบเหตุ
  2. มอบเงินบริจาค1,000,000บาท ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุชาวโคราช ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้ง ส่ง SMS เชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ในชื่อบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา” ธ.กรุงไทย สาขาตลาดเซฟวัน เลขบัญชี 678-9-97951-4
  3. มอบน้ำดื่มให้ให้โรงพยาบาลมหาราช เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยและบุคลากรในโรงพยาบาล

ธอส. ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้า ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ที่โคราช กรณีเสียชีวิต ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา – กรณีบาดเจ็บสาหัส ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี

กรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุความรุนแรงที่โคราช ยกหนี้ให้หากเป็นลูกค้าธนาคาร และมอบเงินช่วยเหลือ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/2OGBG6x 

บสย. ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนจากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจสำหรับ SME ที่ต้องการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน

เครือซีพี-ทรู ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยา ดังนี้

1. มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP Scholarship แก่บุตรผู้เสียชีวิต โดยให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา  (ทุนระดับประถม ทุนละ 30,000 บาท ระดับ .ต้น และ .ปลาย มูลค่าทุนละ 100,000 บาท และ
ทุนระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษาละ 30,000 บาท ทุนระดับ ปวช. รวม 3 ปี 100,000 บาท และทุนระดับ ปวส.มูลค่าทุนละ 100,000 บาท) โดยมีมูลค่าทุนการศึกษารวมสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ทุนทั้งหมดที่มอบให้เป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพัน  

2. ครอบครัวที่สูญเสียบุตรในเหตุการณ์ดังกล่าว เครือซีพีและทรู พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้แก่บิดา มารดา ผู้ประสบเหตุ ซึ่งขณะนี้กำลังเจรจาในรายละเอียดกับบริษัทประกันชีวิต

3. พนักงานจิตอาสา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ บริจาคโลหิต รวมถึง น้ำดื่ม และอาหาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี .นครราชสีมา

4. ทรูมูฟ เอชได้ร่วมส่งข้อความสั้น (SMS) เชิญชวนคนไทย ร่วมเป็นแรงใจบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ในชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา.กรุงไทย สาขาตลาดเซฟวัน เลขบัญชี 678-9-97951-4 อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ยังมีบริษัทห้างร้านภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่งที่มีมาตรการช่วยเหลือชาวโคราช โดยคาดว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา