Sasin Scan N’Go ร้านค้าไร้พนักงาน จ่ายเงินแบบ Cashless จากความร่วมมือ SCB x ศศินทร์

ร้านค้าไร้พนักงาน กำลังเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ ลูกค้าสามารถเดินเข้าไปเลือกซื้อสินค้าแล้วมาสแกนจ่ายด้วยตัวเองได้ โดยสามารถเลือกจ่ายผ่านบัตรต่างๆ หรือจะจ่ายผ่านวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินสด เช่น QR Payment ก็ได้ และล่าสุดในประเทศไทยเองก็เริ่มมีร้านค้าทดลองจริงเกิดขึ้นแล้ว

SCB ร่วม ศศินทร์​จัด Sasin Scan N’Go ร้านค้าไร้พนักงาน

ล่าสุด ด้วยความร่วมมือระหว่าง SCB กับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้เปิด SCB Investment Center ที่ศศินทร์เพื่อให้ความรู้เรื่องการลงทุนพร้อมกับเปิดร้าน Sasin Scan N’Go Powered by SCB ร้านค้าไร้พนักงาน เป็นหนึ่งในความคืบหน้าของโครงการ “Sasin School of Management for a Digital World” ภายใต้แนวคิด “FIRST INTO THE FUTURE”

ขั้นตอนการใช้บริการ Sasin Scan N’Go Powered by SCB

  1. เปิด QR code ที่อยู่ในแอพพลิเคชัน Sasin สแกนที่ทางเข้าเพื่อยืนยันตัวตน หากไม่มีแอพ Sasin (คนทั่วไป) สามารถลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนที่ด้านข้างของร้าน
  2. เลือกซื้อสินค้าได้ตามต้องการ
  3. นำสินค้ามาวางที่เครื่องรับชำระเงิน เพื่อสแกน ระบบ AI จะสแกนและคิดเงิน หรือจะใช้การสแกนรหัสของสินค้าก็ได้
  4. เลือกวิธีชำระเงิน QR code, บัตรเครดิต และ Alipay เพราะที่ศศินทร์ มีนักเรียนจากจีนด้วย
  5. นำสินค้าใส่ถุงและออกจากร้าน

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ศศินทร์ บอกว่า การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตของเราที่จะได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องใช้เงินสด และได้รับประโยชน์เต็มที่ จาก SCB Investment Center ที่ให้ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนจากทีมมืออาชีพ และได้รับประสบการณ์จริงในเรื่องของสังคมไร้เงินสดจากร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงาน เพื่อสร้างให้ศศินทร์เป็นสังคมต้นแบบของสถาบันการศึกษาแถวหน้าของเมืองไทยที่สามารถฝ่าคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคง

อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ บอกว่า โครงการความร่วมมือระหว่างศศินทร์และไทยพาณิชย์ได้มีความคืบหน้าออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมมากมาย อาทิ

  • Sasin Application ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารตารางเวลาเรียน การลงทะเบียนเรียน
  • Sasin Smart Canteen โรงอาหารอัจฉริยะที่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชันในการชำระค่าอาหาร
  • Sasin Virtual Classroom ระบบห้องเรียนอัจฉริยะที่ช่วยให้นิสิตสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้จากที่ต่างๆ ทั่วโลก

SCB Investment Center ศูนย์บริหารความมั่งคั่งแห่งแรกที่เปิดในสถาบันการศึกษา โดยธนาคารมุ่งมั่นให้สถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร โดยนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า คณาจารย์ สามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องการลงทุนผ่านเครื่องมืออันทันสมัย และทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่ประจำที่ศูนย์แห่งนี้ได้ตลอดเวลา

สรุป

ธนาคาร ต้องเร่งออกจากธนาคาร ออกมาพบเจอกับผู้บริโภคในทุกมิติ ตั้งแต่ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล เพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนตลอดทั้งวัน ความร่วมมือของ SCB กับ ศศินทร์ ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกขั้น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา