รู้จัก Sansiri Backyard แนวคิดใหม่ของแสนสิริ ที่ปรับสวนชมในโครงการเป็นสวนที่กินได้

ปกติแล้วสวนต่างๆ ในโครงการอสังหาริมทรัพย์มักเป็นสวนชม หรือสวนไม้ดอก และต้นไม้ใหญ่ที่ต่างมีไว้เพื่อความสวยงาม แต่มันจะดีกว่าหรือไม่ถ้าความสวยงามนั้นกินได้ด้วย และนั่นคือแนวคิดของ Sansiri Backyard

แสนสิริ

เริ่มต้นจาก Green Mission

จุดเริ่มต้นของ Sansiri Backyard นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี 2561 เพราะช่วงนั้นบมจ.แสนสิริ เริ่มเดินหน้า Green Mission หรือนโยบายสีเขียวที่รวมเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานแสดงอาทิตย์, การนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในโครงการ และวิธีอื่นๆ

อุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บมจ.แสนสิริ เล่าให้ฟังว่า ช่วงปี 2562 Green Mission ช่วยให้บริษัทสามารถการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้กว่า 1,900 ตัน เทียบเท่าต้นไม้ 1,600 ไร่ และเกิดเป็นแผนขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกโครงการของบริษัท

แสนสิริ
อุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บมจ.แสนสิริ

“เราเดินหน้าแผนความยั่งยืนที่ประกอบด้วย 4 เรื่องคือ การใช้พลังงานสะอาด เช่นการนำโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์, การกำจัดขยะที่ต้องรีไซเคิล และสร้างการเรียนรู้เรื่องแยกขยะ, โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น และการนำนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในโครงการ”

Backyard กับการเป็นสวนที่กินได้

หากเจาะไปที่การพัฒนาพื้นที่สีเขียว “แสนสิริ” เริ่มมีการมองมุมใหม่ด้วยการปรับสวนสวยงาม เป็นสวนกินได้ ผ่านการนำผัก และผลไม้มาปลูกแทน ทำให้ลูกบ้านได้รับประทานของที่มีคุณภาพ เพราะทั้งหมดเป็นผัก และผลไม้ปลอดสารพิษ ที่สำคัญยังคงความเป็นสวนชมอยู่ด้วย

แสนสิริ
Sansiri Backyard ที่โครงการ T77

“เรารักต้นไม้มาก และมีพฤษศาสตร์คอยดูแลเรื่องนี้อยู่ตลอด และเราเริ่มจากที่จะทำเล็กๆ ตอนนี้มันเริ่มจริงจัง และมีบริษัทอื่นๆ อยากเข้ามาช่วยเรื่องนี้ด้วย ส่วนลูกบ้าน และนิติของโครงการต่างๆ ก็ค่อนข้างพึงพอใจ เนื่องจากพวกเขาสามารถเชื่อมสัมพันธ์กันได้ดีขึ้นผ่านพืชผักสวนครัวเหล่านี้”

สำหรับการทำ Sansiri Backyard นั้นเริ่มต้นที่โครงการ T77 ของแสนสิริก่อน ผ่านการนำพื้นที่รอพัฒนามาเป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัว และมีไร่กำนัลจุลช่วยรับผิดชอบดูแล พร้อมแบ่งผลผลิตกลับมาที่แสนสิริด้วย ซึ่งปัจจุบัน Sansiri Backyard ถูกใช้ใน 30 โครงการ ทั้งในโครงการแนวราบ และแนวสูง

แสนสิริ
Sansiri Backyard ที่โครงการ T77

ตั้งเป้า 100 โครงการภายในปีนี้

“ถามว่าการทำ Sansiri Backyard มันช่วยแสนสิริในแง่ธุรกิจได้หรือไม่ ต้องตอบว่าได้ เพราะเราพิสูจน์แล้วว่าลูกบ้านชอบแนวคิดนี้จริง ผ่านความสุขของลูกบ้านที่เด็กๆ ก็มาช่วยกันปลูกต้นไม้ หรือพวกเขาได้รับประทานพืชผักที่ปลอดภัย และมันน่าจะเกิดการปากต่อปากว่าโครงการของแสนสิริดีอย่างไรบ้าง”

ทั้งนี้ “แสนสิริ” ตั้งเป้ามี Sansiri Backyard ใน 100 โครงการของบริษัท โดยมีทั้งการนำพื้นที่รอพัฒนามาปรับปรุง และปรับพื้นที่สวมชมเดิมของโครงการต่างๆ มาปรับเป็นสวนกินได้ พร้อมกับพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเกี่ยวกับพืชผัก เพื่อดูแลโครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสนสิริ
Sansiri Backyard ที่โครงการ T77

อย่างไรก็ตามการเดินหน้าทำโครงการ Sansiri Backyard ได้ช่วยให้บมจ.แสนสิริ รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยให้บริษัทเติบโตภายใต้ความยั่งยืน เพราะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดการปล่อยมลพิษ รวมถึงยังสร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกบ้านทุกครัวเรือน

สรุป

ส่วนตัวเชื่อว่า Sansiri Backyard น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำตลาดภายใต้ความยั่งยืนของแสนสิริได้ดี เพราะเมื่อลูกบ้านอยู่อย่างมีความสุข ก็ไม่แปลกที่ที่คนจะบอกต่อ และมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไม่สร้างสรรค์อะไรที่ตอบโจทย์ลูกบ้านได้มากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา