ซังฟอร์ เทคโนโลยี พร้อมช่วยโรงพยาบาลรับมืองานด้านไอที ช่วงโควิด-19

ซังฟอร์ เทคโนโลยี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเครือข่ายและคลาวด์คอมพิวติ้งสัญชาติจีน เปิดตัวโครงการ “ซังฟอร์ ช่วยชาติหยุดโควิด19 บริการโซลูชันช่วยเหลือโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านการแพทย์” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบบริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ Hyper-Converged ให้กับหน่วยงานด้านการแพทย์และโรงพยาบาลที่ต้องการนำไปใช้ ในการรองรับการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 นี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

sangfor

เทคโนโลยี Hyper-converged Infrastructure เสถียรภาพด้านไอที ในเวลาวิกฤต

โซลูชั่นซอฟต์แวร์ Hyper-converged เป็นเทคโนโลยี Server / Data Center สมัยใหม่ ที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างระบบ Cloud ภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ในด้านเครื่องแม่ข่าย (Hyper-converged Infrastructure) และเครื่องลูกข่ายเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure) เพื่อให้บริการกับหน่วยงานและโรงพยาบาลต่างๆ มีประโยชน์ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Application ให้สามารถ Scale เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ช.ม. และมีการสำรองข้อมูลระบบไว้อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกัน โซลูชั่น Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDI จะเข้ามาช่วยผู้บริการระบบ IT ให้สามารถดูแลและจัดการเครื่อง Desktop ที่ต้องนำมาติดตั้งที่โรงพยาบาลสนามภายนอกได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อให้โรงพยาบาลดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดการจากส่วนกลางได้ทันที

sangfor

รัตสกานต์ ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ซังฟอร์ เทคโนโลยี ประเทศไทย กล่าวว่า “ซอฟต์แวร์ Hyper-converged อาศัยการทำงานที่เราเรียกว่า Software-defined โดยการนำ Server ที่มีประสิทธิภาพสูงจำนวนหนึ่งมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดความซับซ้อนในการติดตั้งและออกแบบระบบ IT Infrastructure ในห้อง Data Center มีเครื่องมือบริหารจัดการส่วนกลางเพื่อความพร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์จำนวนมากเหมือนสมัยก่อน”

เล็งเห็นถึงปัญหา และพร้อมช่วยเหลือ 

ในประเทศไทย ซังฟอร์ เทคโนโลยี ได้ให้บริการมากว่า 11 ปี โดยซังฟอร์ฯ ได้ให้บริการลูกค้าระดับองค์กรมากกว่า 800 รายในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการแพทย์ ที่กำลังรับมือกับวิกฤตการณ์โควิด 19 หลายโรงพยาบาลกำลังรับมือกับปัญหาการให้บริการ Infrastructure เพื่อรองรับปริมาณ Workload ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานเวชทะเบียน และการจองวัคซีน รวมถึงการจัดตั้งระบบไอที ในโรงพยาบาลสนาม  จึงเป็นที่มาของโครงการ “ซังฟอร์ ช่วยชาติหยุดโควิด 19” บริการโซลูชั่นช่วยเหลือโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านการแพทย์นำไปใช้เป็นระยะเวลา 2-3  เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

sangfor

“โครงการที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้ เราเปิดกว้างให้กับทุกๆ โรงพยาบาลที่ติดต่อเข้ามา ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน ทางซังฟอร์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งระบบให้ถึงหน้างาน และหากเกิดปัญหาในการใช้งาน ทางเราก็ยินดีที่จะส่งทีมเข้าไปเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาให้อย่างรวดเร็ว” 

ขณะนี้ ซังฟอร์ฯ ได้มอบโซลูชั่นซอฟต์แวร์ Hyper-converged และ Virtual Desktop Infrastructure ให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการไปแล้ว  4 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งหากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานด้านการแพทย์ใด ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถติดต่อได้ที่ เฟซบุ๊กของ Sangfor Thailand โดยทางซังฟอร์ฯ จะดำเนินการโครงการดังกล่าวไปจนถึงสิ้นปี หรือ จนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะคลี่คลายลง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา