ปี 2021 เงินเดือนคนเอเชียเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก: อินโด-อิสราเอล-ไทย เพิ่มมากที่สุด

ผลสำรวจการคาดการณ์อัตราการเพิ่มของเงินเดือน ปี 2021 ของคนในทวีปเอเชียแปซิฟิก เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยโลก โดยมีอินโดนีเซีย อิสราเอล ไทย สิงคโปร์ และโคลัมเบีย มีอัตราการเพิ่มของเงินเดือนสูงสุดในภูมิภาค โดยสาเหตุมาจากความเชื่อมั่นของนายจ้างต่อภาวะการระบาดของโรคโควิด-19

ภาพจาก Shutterstock

ผลการสำรวจของ ECA International ที่ทำการสำรวจบริษัทข้ามชาติจำนวน 370 แห่ง ใน 68 ประเทศทั่วโลกพบว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในปี 2012 มากที่สุด เฉลี่ยที่ 4.3% เพิ่มขึ้นจาก 3.2% ในปีนี้ แม้ว่าทั่วโลกจะยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม และเมื่อคำนวนอัตราการเพิ่มของเงินเดือน เข้ากับอัตราเงินเฟ้อ จะพบว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะมีอัตราการเพิ่มของเงินเดือนจริง 1.7% ซึ่งก็ยังมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 0.5%

อินโดนีเซีย อิสราเอล ไทย สิงคโปร์ ครองแชมป์เงินเดือนเพิ่มมากที่สุด

อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในปี 2021 มากที่สุด อยู่ที่ 3.8% เพิ่มขึ้นจากปี 2020 ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจริงที่ 2.6% โดยสาเหตุสำคัญมาจากอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มลดลง และนายจ้างที่เริ่มปรับเงินเดือนขึ้นอีกครั้ง

ส่วนในอันดับที่ 2 คือ ประเทศอิสราเอล มีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในปี 2021 2.8% ตามมาด้วยไทย สิงคโปร์ และโคลัมเบีย ที่มีอัตราการเพิ่มของเงินเดือนปี 2021 เท่าๆ กัน ที่ 2.7% โดยไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจริง ในปี 2020 มากที่สุด คือ 4.1%

สำหรับอัตราการเพิ่มของเงินเดือนในปี 2021 ของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีดังต่อไปนี้

    • อันดับที่ 6 เกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 2.6%
    • อันดับ 7 จีน เพิ่มขึ้น 2.3%
    • อันดับ 8 อินเดีย เพิ่มขึ้น 2.3%
    • อันดับ 9 กัมพูชา เพิ่มขึ้น 2.1%
    • อันดับ 10 บังกลาเทศ เพิ่มขึ้น 2.1%

ที่มา – cnbc

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา