ข้อมูลสหรัฐฯ เผย : คู่แต่งงานมักโกหก เมื่อเงินเดือนของภรรยามากกว่าสามี

ทุกวันนี้ผู้หญิงเราทำงานนอกบ้าน และกลายเป็นเสาหลักอีกเสาของครอบครัวไปแล้ว ถึงขนาดที่ว่าอาจจะมีรายได้มากกว่าฝั่งสามีเสียอีก แต่ทั้งเขาและเธอดูจะไม่ยอมรับเรื่องนี้กัน

ภาพจาก shutterstock

ข้อมูลจาก U.S. Census Bureau (หน่วยงานที่สำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ) เปรียบเทียบรายได้ สามี และภรรยา พบว่า ทั้งผู้หญิง และผู้ชาย มักโกหกเรื่องรายได้เมื่อภรรยาได้เงินเดือนมากกว่า

ผลจากการสำรวจ ใช้ฐานข้อมูล IRS income-tax records (ข้อมูลภาษีจากฐานรายได้) มาเปรียบเทียบกับข้อมูล รายงานรายได้ พบว่ามีความแตกต่างกันอยู่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของ Census เชื่อว่า ความต่างในการแสดงรายได้ของตัวเองเป็นตัวแสดงข้อกังวลเรื่องความปราถนาทางสังคม (social desirability concerns) ที่สะท้อนเรื่องความไม่เสมอภาคด้วย

ภาพจาก shutterstock

เมื่อภรรยามีรายได้มากกว่า จากข้อมูลพบว่า สามีจะบอกว่าตัวเองรายได้เพิ่มขึ้นจากปกติ 2.9% ในขณะที่ฝั่งภรรยาจะบอกว่าเงินเดือนของตัวเองลดลงกว่าความเป็นจริง 1.9%

ผู้สื่อข่าวพบว่า ทางภรรยามีแนวโน้มที่จะบอกเงินเดือนของสามีเกินจริง ซึ่งกรณีนี้เกิดกับภรรยมากกว่าสามี ในขณะที่ทางสามีมีแนวโน้มจะพูดถึงเงินเดือนของภรรยาน้อยกว่าสิ่งที่เป็นจริง ซึ่งมีสามีก็พูดทำนองนี้มากกว่าฝั่งภรรยา

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา พบว่าผู้หญิงเริ่มจะมีรายได้มากกว่าสามีของพวกเขา โดยปี 2017 ที่ผ่านมา สัดส่วนภรรยาที่มีรายได้มากกว่าสามีอยู่ที่ 28% เพิ่มขึ้นจากปี 1987 ที่มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 18%

สรุป

ทุกวันนี้ผู้หญิงบางส่วนมีรายได้มากกว่าสามี ข้อมูลจากทางสหรัฐฯ พบว่าคู่แต่งงานมักจะโกหกเมื่อภรรยามีรายได้มากกว่า ฝั่งสามีจะเพิ่มเงินเดือนตัวเองขึ้น ส่วนภรรยาจะบอกเงินเดือนตัวเองลดลงจากความเป็นจริง แม้ว่าตัวเลขจะไม่สูงมาก แต่ควรตั้งคำถามว่า ทำไมคนส่วนใหญ่ต้องโกหก และเราจะทำอย่างไรให้ทุกคนใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างรู้สึกเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องโกหก

ที่มา FoxBusiness

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา