RS ย้ายหมวดซื้อขายจากสื่อและสิ่งพิมพ์ ไปเป็น “พาณิชย์” มีผล 29 มีนาคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้ RS ย้ายหมวดธุรกิจจากสื่อและสิ่งพิมพ์ไปอยู่ในหมวดพาณิชย์แล้ว มีผล 29 มีนาคม

ภาพจากเว็บไซต์ www.rs.co.th

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งแก่นักลงทุนว่า ตามที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาการย้ายหมวดธุรกิจ จาก หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ไปเป็น หมวดธุรกิจพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องตามสัดส่วนโครงสร้างรายได้ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาคำร้องจาก RS และเห็นควรที่จะปรับย้ายหมวดธุรกิจ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน RS มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Multi Platform Commerce หรือ MPC อยู่ถึง 50% ขณะที่รายได้จากสื่อลดลงมาเหลือเพียงแค่ 35% ขณะที่ธุรกิจดนตรีเหลือสัดส่วนเพียงแค่ 10% เท่านั้น

ที่มาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
คอลัมนิสต์ Brand Inside เขาคือผู้ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ รวมไปถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ