เคาะแล้ว! งบสวนสัตว์พระราชทาน 10,974 ล้านบาท บนพื้นที่คลองหก 300 ไร่

ครม. อนุมัติกรอบวงเงิน 10,974 ล้านบาท เพื่อลงทุนก่อสร้งสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) ปทุมธานี บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 วงเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,109.07 ล้านบาท โดยการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ

Royal-Zoo

การก่อสร้างโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

 • ระยะที่ 1 มีมูลค่าการก่อสร้าง 5,383.82 ล้านบาท (ครม. เห็นชอบแล้วเมื่อ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา)
 • ระยะที่ 2 มีมูลค่าก่อสร้าง 4,340.16 ล้านบาท เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะมีวงเงินโครงการทั้งสิ้น 10,974.65 ล้านบาท

ทำเนียบรัฐบาลระบุว่า โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) จะเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ชีวิตสัตว์ป่า การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งนันทนาการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการตั้งอยู่ที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่ คาดว่าจะเปิดให้บริการในระยะแรกปี 2569 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป

แบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังนี้

 1. พื้นที่จัดแสดงสัตว์และนิทรรศการ 171 ไร่
 2. พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมและถนน 42 ไร่
 3. พื้นที่ส่วนบริหารและวิจัย 33 ไร่
 4. พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 21 ไร่
 5. พื้นที่ส่วนกลางและเชิงพาณิชย์ 18 ไร่
 6. ที่จอดรถ 15 ไร่

*อัพเดตข้อมูลเพิ่มเติม*

หลังทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่ข้อมูล การจัดทำโครงการ “สวนสัตว์พระราชทาน” บนพื้นที่ 300 ไร่ ด้วยงบประมาณ 10,974 ล้านบาท เนื้อหาระบุแค่ว่ามีการอนุมัติงบงวดแรกแล้วตั้งแต่ต้นปี ตลอดจนเนื้อหาการใช้ประโยชน์แต่พื้นที่เท่านั้น แต่เอาเข้าจริงเมื่อเปิดดูผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี มีรายละเอียดจากโครงการสวนสัตว์พระราชทาน ดังนี้

ประมาณการรายรับโครงการสวนสัตว์พระราชทาน

แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นรวม 5 ปี จะเปิดให้บริการในระยะที่ 1 ได้ตั้งแต่ปีที่ 4 (พ.ศ. 2569) จากนั้นจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปีที่ 6 (พ.ศ. 2571) รายรับแบ่งเป็น 7 ประเภท โดยปีที่ 1-3 ยังไม่มีรายได้ในทุกประเภท ปีที่ 4-7 มีรายได้ดังนี้

ปีที่ 4

 • รายรับค่าเข้าชม 48.76 ล้านบาท
 • รายรับจากการบริการอาหารและเครื่องดื่ม –
 • รายรับจากการขายสินค้าที่ระลึก 4.80 ล้านบาท
 • รายรับจากการให้เช่าพื้นที่ 12.51 ล้านบาท
 • รายรับจากการจัดกิจกรรม –
 • รายรับค่าสมาชิกอุปถัมภ์ 20 ล้านบาท
 • รายรับค่าสปอนเซอร์ 10 ล้านบาท
  รวม 96.07 ล้านบาท

ปีที่ 5

 • รายรับค่าเข้าชม 51.20 ล้านบาท
 • รายรับจากการบริการอาหารและเครื่องดื่ม –
 • รายรับจากการขายสินค้าที่ระลึก 5.09 ล้านบาท
 • รายรับจากการให้เช่าพื้นที่ 13.29 ล้านบาท
 • รายรับจากการจัดกิจกรรม –
 • รายรับค่าสมาชิกอุปถัมภ์ 21 ล้านบาท
 • รายรับค่าสปอนเซอร์ 10 ล้านบาท
  รวม 100.58 ล้านบาท

ปีที่ 6

 • รายรับค่าเข้าชม 161.23 ล้านบาท
 • รายรับจากการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 16.54 ล้านบาท
 • รายรับจากการขายสินค้าที่ระลึก 10.78 ล้านบาท
 • รายรับจากการให้เช่าพื้นที่ 44.21 ล้านบาท
 • รายรับจากการจัดกิจกรรม 50.74 ล้านบาท
 • รายรับค่าสมาชิกอุปถัมภ์ 44.10 ล้านบาท
 • รายรับค่าสปอนเซอร์ 10 ล้านบาท
  รวม 337.60 ล้านบาท

ปีที่ 7

 • รายรับค่าเข้าชม 169.29 ล้านบาท
 • รายรับจากการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 17.52 ล้านบาท
 • รายรับจากการขายสินค้าที่ระลึก 11.42 ล้านบาท
 • รายรับจากการให้เช่าพื้นที่ 46.67 ล้านบาท
 • รายรับจากการจัดกิจกรรม 60.88 ล้านบาท
 • รายรับค่าสมาชิกอุปถัมภ์ 46.31 ล้านบาท
 • รายรับค่าสปอนเซอร์ 11 ล้านบาท
  รวม 363.09 ล้านบาท

เรื่องพื้นที่

ที่ตั้งและขอบเขตของที่ดินตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อยู่ทางทิศตะวันออกจากจังหวัดปทุมธานีห่างจากจังหวัดปทุมธานีประมาณ 30 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต่างๆ โดยทิศตะวันออกติดกับพื้นที่สนามกอล์ฟ เดอะ อาร์จี ซิตี้ กอล์ฟคลับและทุ่งนา ทิศเหนือติดกับพื้นที่ชุมชนคลองหกติดคลองรังสิต ถนนซองคลองหกและถนนเลียบคลองรังสิต ทิศใต้ติดกับพื้นที่ติดทุ่งนา ทิศตะวันกตกติดกับพื้นที่ชุมชนคลองหก ถนนซอยคลองหกและคลองหก

การใช้พื้นที่ 300 ไร่

1) พื้นที่จัดแสดงและนิทรรศการ 171 ไร่ หรือ 57% จัดแสดงสัตว์ 5 ส่วน ทวีปแอฟริกา 42 ไร่, ทวีปออสเตรเลียและสวนสัตว์เด็ก 19 ไร่, ทวีปเอเชีย 66 ไร่, ทวีปอเมริกาใต้ 14 ไร่ และอาคาร Terrarium world (จัดสวนขวด สวนแก้วจิ๋ว) และร้านอาหาร 30 ไร่

2) พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมและถนน 42 ไร่ 14% เป็นคันดินป้องกันน้ำท่วม

3) พื้นที่ส่วนบริหารและวิจัย 33 ไร่ 11% คืออาคารสำนักงานโรงพยาบาลสัตว์และส่วนวิจัย

4) พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 21 ไร่ 7% คือสวนสาธารณะและอาคารเฉลิมพระเกียรติ

5) พื้นที่ส่วนกลางและเชิงพาณิชย์ 18 ไร่ 6% คือส่วนอาคารต้อนรับนิทรรศการ จุดจำหน่ายตั๋ว อาคารโรงอาหาร และลานกิจกรรมอเนกประสงค์

6) ที่จอดรถ 15 ไร่ 5% คืออาคารจอดรถและลานจอดรถ

งบประมาณในการก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะแรก 5,383.82 ล้านบาท

 • งานสาธารณูปโภคโครงการ ปรับพื้นที่ตามแนวคิดเกาะนิเวศและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน 1,142.46 ล้านบาท
 • งานอาคาร 8 อาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารต้อนรับและอาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ 1,014.85 ล้านบาท
 • งานส่วนจัดแสดง พื้นที่จัดแสดงโซนแอฟริกาประกอบด้วยสัตว์ 18 ชนิดพันธุ์ 155 ตัว พื้นที่โซนเอเชีย 70% สัตว์ 62 ชนิดพันธุ์ 239 ตัวและงาน Smart Zoo ระบบคอมพิวเตอร์ของสวนสัตว์ 2,543.22 ล้านบาท
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม งานรั้ว งานประตูเข้าออก พื้นที่สถาปัตยกรรมส่วนอาคารต้อนรับ สวนเฉลิมพระเกียรติ ทางเดินชมสัตว์ 683.29 ล้านบาท

ระยะที่สอง 4,340.16 ล้านบาท

 • งานสาธารณูปโภคส่วนที่เหลือ ถมดิน ปลูกต้นไม้ 371.90 ล้านบาท
 • งานอาคาร 13 อาคาร เช่น อาคารจอดรถยนต์ อาคารศูนย์อาหารและภัตตาคาร อาคารสำนักงานผู้ดูแลสัตว์ ศูนย์ชันสูตรซากสัตว์ โรงจอดรถขนส่งภายในสวนสัตว์ เรือนเพาะชำ 1,561.94 ล้านบาท
 • งานส่วนจัดแสดงสัตว์ส่วนที่เหลือ พื้นที่โซนเอเชีย เหลือพื้นที่โซนออสเตรเลีย พื้นที่โซนอเมริกาใต้ สวนสัตว์เด็ก 769.95 ล้านบาท
 • งานภูมิสถาปัตยกรรม เช่น อาคารต้อนรับ อาคารสำนักานส่วนที่เหลือตกแต่งคันดินโดยรอบ 205.57 ล้านบาท
 • งานอื่นๆ เช่น เตาเผาซากและเตาเผาขยะ Solar Cell ฯลฯ 1,430.80 ล้านบาท

*หมายเหตุ*

โครงการจะเปิดให้บริการระยะแรกตั้งแต่ปีที่ 4 เปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป, มีค่าคุมงาน 291.72 ล้านบาท ค่าซื้อสัตว์ 658.95 ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์ 300 ล้านบาท จะเท่ากับกรอบวงเงินงบประมาณรวม 10,974.65 ล้านบาท

สำหรับรายจ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร แบ่งได้ ดังนี้

ปีที่ 4
ค่าใช้จ่ายคงที่

 • ค่าใช้จ่ายเงินเดือน 20.70 ล้านบาท
 • ค่าบริหารจัดการสวนสัตว์ 5.42 ล้านบาท
 • ค่าอาหารสัตว์ ค่ายาและค่าดูแลรักษาสัตว์ 4.26 ล้านบาท
 • ค่าสาธารณูปโภค 27.76 ล้านบาท
 • ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.50 ล้านบาท
 • ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป –
 • ค่าซ่อมบำรุงและปรับปรุงพื้นที่ –
 • ค่าบริหารจัดการการจัดกิจกรรม –

ค่าใช้จ่ายผันแปร

 • ค่าบริหารพื้นที่เช่า 0.38 ล้านบาท
 • ค่าบริหารจัดการสมาชิกอุปถัมภ์ 1.00 ล้านบาท
 • ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 4.88 ล้านบาท
 • ค่าสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น 0.39 ล้านบาท
  รวม 66.27 ล้านบาท

ปีที่ 5
ค่าใช้จ่ายคงที่

 • ค่าใช้จ่ายเงินเดือน 21.32 ล้านบาท
 • ค่าบริหารจัดการสวนสัตว์ 5.47 ล้านบาท
 • ค่าอาหารสัตว์ ค่ายาและค่าดูแลรักษาสัตว์ 4.29 ล้านบาท
 • ค่าสาธารณูปโภค 28.01 ล้านบาท
 • ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.51 ล้านบาท
 • ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป –
 • ค่าซ่อมบำรุงและปรับปรุงพื้นที่ –
 • ค่าบริหารจัดการการจัดกิจกรรม –

ค่าใช้จ่ายผันแปร

 • ค่าบริหารพื้นที่เช่า 0.40 ล้านบาท
 • ค่าบริหารจัดการสมาชิกอุปถัมภ์ 1.05 ล้านบาท
 • ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 5.12 ล้านบาท
 • ค่าสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น 0.39 ล้านบาท
  รวม 67.56 ล้านบาท

ปีที่ 6
ค่าใช้จ่ายคงที่

 • ค่าใช้จ่ายเงินเดือน 43.92 ล้านบาท
 • ค่าบริหารจัดการสวนสัตว์ 11.04 ล้านบาท
 • ค่าอาหารสัตว์ ค่ายาและค่าดูแลรักษาสัตว์ 8.67 ล้านบาท
 • ค่าสาธารณูปโภค 56.54 ล้านบาท
 • ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 3.06 ล้านบาท
 • ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป –
 • ค่าซ่อมบำรุงและปรับปรุงพื้นที่ –
 • ค่าบริหารจัดการการจัดกิจกรรม 10.00 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายผันแปร

 • ค่าบริหารพื้นที่เช่า 1.33 ล้านบาท
 • ค่าบริหารจัดการสมาชิกอุปถัมภ์ 2.21 ล้านบาท
 • ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 16.12 ล้านบาท
 • ค่าสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น 0.89 ล้านบาท
  รวม 153.78 ล้านบาท

ปีที่ 7
ค่าใช้จ่ายคงที่

 • ค่าใช้จ่ายเงินเดือน 45.24 ล้านบาท
 • ค่าบริหารจัดการสวนสัตว์ 11.14 ล้านบาท
 • ค่าอาหารสัตว์ ค่ายาและค่าดูแลรักษาสัตว์ 8.75 ล้านบาท
 • ค่าสาธารณูปโภค 57.06 ล้านบาท
 • ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 3.08 ล้านบาท
 • ค่าซ่อมบำรุงทั่วไป –
 • ค่าซ่อมบำรุงและปรับปรุงพื้นที่ –
 • ค่าบริหารจัดการการจัดกิจกรรม 10.09 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายผันแปร

 • ค่าบริหารพื้นที่เช่า 1.40 ล้านบาท
 • ค่าบริหารจัดการสมาชิกอุปถัมภ์ 2.32 ล้านบาท
 • ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 16.93 ล้านบาท
 • ค่าสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น 0.90 ล้านบาท
  รวม 156.91 ล้านบาท

มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการดังนี้

ไม่มีความคุ้มค่า หากพิจารณาเฉพาะผลตอบแทนทางการเงินใช้เกณฑ์ ดังนี้

 • ระยะเวลาคืนทุน 29.71 ปี หรือ 29 ปี 8.5 เดือน
 • มูลค่าปัจจุบันสุทธิ -5,835.35 ล้านบาท
 • อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 0.36 เท่า
 • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 0.42% ต่อปี

การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ อัตราคิดลดตามต้นทุนเงินทุนเฉลี่ย 12% ต่อปี มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ดังนี้

 • มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 2,309.09 ล้านบาท
 • อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.35 เท่า
 • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ 15.1% ต่อปี

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา